güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > Çanakkale Haberleri

Çanakkale Deniz Zaferi… Cumhuriyet’in önsözü burada yazıldı
18 Mart 2020
Amiral Turgay Erdağ
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Birinci Dünya Savaşı emperyalist devletlerin dünyayı paylaşım savaşıydı. Paylaşılacak devletlerden biri de egemenliğinde geniş ve zengin topraklar bulunduran Osmanlı Devleti’ydi.
 

Osmanlı Devleti’nin, Almanya ve Avusturya-Macaristan’ın yanında savaşa girmesi ile İngiltere ve Fransa’nın müttefikleri Rusya’ya yardım edebilecekleri en kestirme yol olan Türk Boğazları tamamen kapanmıştı.

Bu durum, o tarihe kadar Almanlara karşı kısmi bir zafer elde etmiş, ancak silah, cephane ve teçhizat bakımından mutlaka desteklenmesi gereken Rusya’nın savaş gücünü de son derece olumsuz etkilemişti.

Emperyalist politikalarından dolayı İngiltere’nin kaygıları daha büyüktü. Osmanlı Devleti’nin, Almanya’nın da desteğiyle, Süveyş Kanalı’na yeniden egemen olma ve Padişahın halife sıfatıyla Müslümanları ayaklandırma olasılığı İngiltere’yi kaygılandırıyordu. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin zararsız hale getirilmesi önemliydi.

İstanbul’un işgali Osmanlı Devleti’ni zararsız hale getirmek için uygun bir hal tarzıydı. İstanbul’a giden yol da Çanakkale’den geçiyordu.

İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener ve Deniz Bakanı Churchill, Süveyş Kanalı’nın korunması, Balkan devletlerinin Almanya yanında savaşa girmelerinin engellenmesi, Rusya ile doğrudan bağlantı kurularak silah ve malzeme sevki yapılması, henüz tarafsız olan İtalya’nın kendi saflarında savaşa girmesinin sağlanması, Sırbistan’a yardım edilmesi, Osmanlı Devleti’nin Almanya ile karadan bağlantısının kesilmesi, İstanbul’un kontrol edilerek Osmanlı Devleti’nin savaş dışı bırakılması ve böylece savaşın yayılmasının önlenmesi için Çanakkale’ye taarruz edilmesi fikrini kabineye kabul ettirmeyi başardılar.

*  *  *

Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Savaşı hazırlıkları Ağustos 1914’ten itibaren boğaz sularına mayın hatları döşenmesi, birliklerin bölgeye intikal ettirilmesi, yeni komutanlıkların kurulması ve boğaz kıyılarının toplarla donatılmasıyla başladı.

 

Bütün bu hazırlıklara baktığımızda düşman gemilerinin daha boğaz önlerine gelmeden önlenmesi gibi bir hedefin olmadığı görülmektedir.

Bu, hem yeterli bir donanmaya sahip olunmayışından hem de Osmanlı Devleti’nin Donanma Komutanı Amiral Souchon’un boğaz dışında gemi konuşlandırmak bir yana mevcut gemilerden bazılarını hizmet dışına çıkarmak taraftarı olmasından da kaynaklanıyordu.

Çeşme, Navarin ve Sinop baskınlarıyla giderek gerileyen Osmanlı Donanması, II. Abdülhamit döneminde de Haliç’e hapsedilerek iyice etkisiz duruma getirilmişti. Bu nedenle yeteri kadar gemi olsa bile Boğaz dışında harekât icra edecek yeterlik ve deneyimde subaylar olmadığından başarılı bir sonuç elde etmek de mümkün değildi. Karar mekanizmasındaki insanlar da çok genç ve deneyimsizdiler. Erkan-ı Harbiye Umumi Reisi Enver Paşa 34 yaşındaydı, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, nazır olduğunda 42 yaşındaydı ve denizcilik geçmişi de yoktu.

3 Kasım 1914’te Amiral Carden komutasındaki İngiliz ve Fransız gemileri Boğaz giriş tabyalarına ateş açtılar ve kanlı savaş böylece başlamış oldu.

Yeterli güçte bir donanmanın olmaması ve var olan donanma gemilerinin de deniz savaşı ilkelerine göre kullanılmaması nedeniyle savaşta kayıplar yaşandı.

Buna bir örnek Mesudiye zırhlısının gemi olarak değil de yüzer top bataryası olarak kullanılmak istenmesi sonucunda, 13 Aralık 1914’te, İngiliz B-11 denizaltısından atılan torpido ile batırılmasıdır. Bu üzücü olayda geminin 10 subay ve 24 eratı şehit olmuştur. Mesudiye’de görevli Yüzbaşı Halis Bey yaşadıklarını şöyle anlatmıştır:

“(…) Biz, beş altı güverte subayı, arkadaşlardan birinin kamarasında toplanmış, oturuyorduk. Şuradan buradan bahsederken müthiş bir gürültü oldu, kamarada hep birbirimize çarptık. Top başına borusu acı acı çaldı ve akabinde iskele(1) topları ateşe başladı. Etrafı ağır bir barut kokusu kapladı. Biz evvela, düşman hücumuna uğradığımızı hatırımıza getirmedik. Cephaneliklerden birinin havaya uçtuğunu sanarak kamarada kalalım dedik. Fakat top ateşi başlayınca hücuma uğradığımızı anladık. Aynı zamanda, yukarıda “denizaltı gemisi” sözleri işitiliyordu. Kamaralarından fırlayan yirmi kadar subay bir araya toplanmıştık. Mizanadan (kaportadan) su fışkırıyordu. Torpidonun açtığı üç metre kare kadar delikten içeriye hücum eden ve bir kısmı bulunduğumuz güverteye fırlayan sularla demir parçaları, üst güverteye çıkmaya mahsus iskeleleri parçalamıştı.

Aynı katta bulunan amiralin iskelesine koştuk. Onun da kafesleri uçmuş, kapağı tazyikten kapanıp kalmıştı. Zorladık, kapağı açmaya çalıştık, açılmıyordu. Geminin içinde kapanıp kalacak, üst güverteye çıkamayacak mıydık? Boğulmaya mahkûm muyduk? Gemi yavaş yavaş iskeleye meylediyordu. Yirmi subay hep birden top ambarına koştuk. Eyvah… Burada da karşımıza açılmaz ve aşılmaz bir set çıktı.(…)

(…) Yüzbaşı Feraki Efendi de ayağı kayarak denize yuvarlandı. Feraki Efendi yüzemiyor, çırpınıyordu. Tam boğulacağı zaman geminin ikinci kikine(2) binmiş olan askerler, çala kürek gelip subaylarını kurtardılar. Mehmetçikler her zaman olduğu gibi, tehlike esnasında da sakin, fedakâr, sadık ve mert idiler.

*  *  *

Uygun koşulların oluştuğunu değerlendiren müttefik donanması, 19 Şubat gününden itibaren, geçeceğinden son derece emin bir şekilde ve bütün gücüyle Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Vatanını savunmaya yeminli Türk askeri de inanılmaz bir direnişle karşı koydu.

Bu bir varoluş savaşıydı. Düşmana geçit verilmeyecekti. Top ateşleri karşısında zorlanan müttefik donanmasını bir de 7-8 Mart gecesi Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar beklemekteydi.

Asla yenilmez ve batırılamaz sanılan dev zırhlılar birer birer boğazın sularına gömüldüler. 18 Mart tarihinde Çanakkale’nin denizden geçilemeyeceği anlaşılınca geri çekilen müttefik askerleri bu kez 25 Nisan’da karaya çıktılar.

Çanakkale Savaşının bu evresinde de Türk askerinin gösterdiği büyük kahramanlık, sahip olduğu vatan sevgisi ve daha da önemlisi en olumsuz koşullarda dahi özgüven duygusunun ve bağımsızlığa kavuşacağına ilişkin inancının yok edilememesi çok önemlidir. Çanakkale Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk’ün bir deha olarak parladığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözünü yazdığı savaş olmuştur.

Çanakkale Savaşı sırasında askerlerimizin gösterdiği kahramanlık ve özveri emperyalist devletlerin hesaplarını değiştirmelerine neden olmuştur. Gösterilen kahramanlıkların en güzel örneklerinden birisi de Muavenet-i Milliye gemimizin İngiliz kruvazörü Golliath’ı batırmasıdır.

Yüzbaşı Ahmet Safvet komutasındaki Muavenet-i Milliye muhribi, akşam yemeği beyaz peynir ve ekmekten ibaret olan kahraman ve cefakâr personeli ile 13 Mayıs 1915’te 3 torpido atarak İngiliz kruvazörü Golliath’ı batırmıştır. Müttefik ordularının komutanı General Hamilton, Muavenet-i Milliye’nin bu başarısı üzerine günlüğüne, “Düşman madalyayı hak etti!” diye not düşmüştür.

Kara savaşlarında da hedefledikleri başarıyı elde edemeyen müttefik kuvvetler 9 Ocak 1916’da topraklarımızı terk ettiler.

*  *  *

Çanakkale Deniz Zaferi kuşkusuz ki askerlerimizin büyük bir cesareti, özverisi ve yüreklerindeki vatan sevgisi ile kazanılmıştır. Bu savaş sonunda, donanmanın olmaması durumunda düşman askerlerinin ülkemizin kalbine kadar rahatça girebileceği iyi anlaşılmıştır.

Büyük zaferin 105’inci yıldönümünü kutladığımız bugün de Birinci Dünya Savaşında hedeflenen emperyalist paylaşım mücadelesi devam etmektedir. Ülkemiz sınırları içinde ve dışında bu alçakça savaşa uygun girişimlerde bulunulmaktadır.

Terör destekli etnik kalkışma denemeleri, dış güçler ve içimizdeki işbirlikçi hainler eliyle gerçekleştirilen, genelde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özelde de Cumhuriyet Donanmamızın kumpas davalarla güçsüzleştirilmek istenmesi söz konusu emperyalist paylaşım uğraşlarına birer örnektir. Bu çabaların hedefinin ne olduğu özellikle ülkemizi yönetenler ve vatandaşlarımız tarafından iyi anlaşılmalıdır.

Bugün yaşadığımız bütün olumsuzluklara karşın yine de umudumuz var…

Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlanma ışığıyla donatılmış her yaşta gençten oluşan Türk Ulusu, 105 yıl önce olduğu gibi bugün de emperyalist güçlere ve yerli işbirlikçilerine gereken yanıtı verecektir…

Umudumuz olduğu sürece yenilmeyeceğimizin bilincindeyiz…

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canlarını feda ederek bize bu vatanı bağışlayan tüm şehitlerimizi, kumpas davalarda yitirdiğimiz hukuk şehidi silah arkadaşlarımızı saygı ve minnetle anıyorum…

Sevgiyle kalın.

 

DİPNOTLAR:

(1) İskele geminin sol tarafıdır.

(2) Kik gemilerde kürekle sevk edilen, filika benzeri bir vasıtadır.

 

KAYNAKÇA:

* Çanakkale Deniz Savaşları 1915, Çanakkale Boğaz Komutanlığı Yayımı, 2004

* Çanakkale Deniz Savaşları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayımı, 2010

* Mayın Grup Komutanı Binbaşı Nazmi Bey’in Günlüğüyle Çanakkale Deniz Savaşları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayımı, 2010

* Türk Deniz Kuvvetleri Bin Yılın Güncesinden Seçmeler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayımı, 2009

* Türk Denizcilik Tarihi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayımı, 2009

 Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Çanakkale Haberleri Haberleri

Başlık Tarih
 
Sosyal medyadan "Türklüğü" aşağılayan kişi tutuklandı04 Temmuz 2020
Çanakkale'de Elektrik Kesintisi 04 Temmuz 2020
Çanakkale Akçeşme Köyü'nde Özel İdareye ait İş makinesi Yandı03 Temmuz 2020
Avukatlardan Oturma eylemi 03 Temmuz 2020
Çanakkale'de tefecilik operasyonu: 3 gözaltı03 Temmuz 2020
Vali İlhami Aktay, Cuma Pazarında İncelemelerde Bulundu03 Temmuz 2020
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Çanakkale'de kutlandı01 Temmuz 2020
TCG Salihreis Fırkateyni, Çanakkale Boğazı'nda01 Temmuz 2020
Çanakkale İl Kültür Müdürlüğüne 27 İşçi Alınacak29 Haziran 2020
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 4 Gözaltı29 Haziran 2020
Çanakkale'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu29 Haziran 2020
Çanakkale'de Tefecileri Operasyon29 Haziran 2020
Yurt binası onarımı yaptırılacak29 Haziran 2020
Çanakkale'de "YKS'de ikinci gün" heyecanı28 Haziran 2020
Çanakkale'de YKS Heyecanı 27 Haziran 2020
2013 model Fiat Ducato İcradan satılık26 Haziran 2020
Kepez açıklarında karaya oturan tanker römorkörlerle kurtarıldı26 Haziran 2020
Çanakkale'de Hırsızlık Zanlısı sahte kimlikle Yakalandı26 Haziran 2020
Merkez'de 3+1 95 m² daire icradan satılık25 Haziran 2020
GESTAŞ'ın Hafızası 14 Yıllık Yönetim kurulu üyesi Gökhan25 Haziran 2020
GESTAŞ Haftasonu Feribot Seferleri Sayısını Azalttı25 Haziran 2020
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat'tan Vekalet Kurbanı25 Haziran 2020
Çanakkale'de İcradan Satılık Balıkçı Teknesi24 Haziran 2020
Ülgür Gökhan'a Suriye-Terör Konuşmasından Dolayı Mülkiye Müfettişi Soruşturması24 Haziran 2020
Çanakkale Çevre ve Şehircilik müdürü Kaçak yapılara Göz açtırmıyor24 Haziran 2020
GESTAŞ Feribotlarında Hijyen temizliği24 Haziran 2020
Çanakkale'de Cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet Serbestisi Geldi24 Haziran 2020
Çanakkale Sayısal Karasal Yayın Kulesi’nin İklimlendirme Tercihi Form Oldu24 Haziran 2020
Müge Örencik Çanakkale Belediyespor’da!23 Haziran 2020
Çanakkale Belediyespor, Vedat Mekik ile devam ediyor23 Haziran 2020
Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Odasını Su Bastı..İşte O Görüntüler VİDEOLU23 Haziran 2020
Kepez Belediye Başkanı Hakkında Sosyal Mesafeyi İhlalden İşlem Yapıldı mı?23 Haziran 2020
Beklenen Kuvvetli Yağış Bulutları Giriş Yaptı23 Haziran 2020
Çanakkale Barosu'ndan Eylem Açıklaması22 Haziran 2020
Kepez de 1+1 daire icradan satılık22 Haziran 2020
Meteorolojiden Çanakkale için "kuvvetli yağış" uyarısı21 Haziran 2020
Birileri Barış Kediye Babaların Doğurmadığını Söylesin21 Haziran 2020
Yapıldak Köyü'nde 13.297 m² tarla icradan satılık21 Haziran 2020
Barbaros'ta 1+1 daire icradan satılık21 Haziran 2020
Çanakkale'ye Yerel Sağanak Uyarısı21 Haziran 2020
Çanakkale Merkezli Bylock Operasyonunda Tutuklu Sayısı 1520 Haziran 2020
Ve Çanakkale'ye de Maske Takma Zorunluluğu 19 Haziran 2020
Sokağa Çıkma Yasağı GESTAŞ Seferlerini de Etkiledi19 Haziran 2020
Çanakkale Barosu'nun Ankara Yürüyüşü Başladı 19 Haziran 2020
Çanakkale Bölgesinde Deniz Suyu Sıcaklıkları Arttı 18 Haziran 2020
Çanakkale Baro Başkanı da Ankara'ya Yürüyor18 Haziran 2020
Cuma Pazarına Maskesiz Girmek Yasaklandı18 Haziran 2020
Çanakkale Baro Başkanlığı Hakim ve Savcı Atamaları Hayırlı Olsun18 Haziran 2020
Çanakkale Merkezli 4 İlde Kaçak İçki Operasyonunda 17 Şüpheli Yakalandı17 Haziran 2020
Çanakkale'de Görev Yapan Savcı ve Hakimlerin Yeni Görev Yerleri17 Haziran 2020
Çanakkale Barosu Yeni Avukatlık Yasası Geri Çekilmeli17 Haziran 2020
BAŞKAN KAYA ÜZEN “İSTİHDAM AZALMASIN, İŞSİZLİK ARTMASIN”17 Haziran 2020
ÇANAKKALE’NİN ‘MARKA’ ŞAMPİYONU DARDANEL!17 Haziran 2020
KaleTalks sohbet serisi, 18 Haziran’da sosyal girişimcileri ağırlayacak!17 Haziran 2020
Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr Taşçı'dan , Maske ve Sosyal Mesafe Uyarısı16 Haziran 2020
Yeni Müftüye Ziyaret16 Haziran 2020
Çanakkale eski Defterdarı Vefat etti 16 Haziran 2020
Çanakkale'de Büyük FETÖ Operasyonu16 Haziran 2020
TCG Mızrak Çanakkale Şehitliğini Selamladı 16 Haziran 2020
Milli Emlak Müdürlüğü'nden 65 adet daire ile 2 adet taşıtın satılıyor16 Haziran 2020
Vali Orhan Tavlı'nın Çanakkale'ye Veda Mesajı15 Haziran 2020
Ülgür Gökhan Klasiği, İskele Meydanı'nda Çevreci, Kepez'de İllegal Yapıyı Açar. YERSEN 12 Haziran 2020
Çanakkale İl Müftüsü Kabukçu görevine başladı12 Haziran 2020
Çanakkale Tabip Odası Olağan Genel Kurula Gidiyor12 Haziran 2020
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tırı'nı Ülgür Gökhan İskele Meydanı'na Sokmadı12 Haziran 2020
ÇTSO E Belge Sistemine Geçti11 Haziran 2020
BAROLAR VE AKADEMİK MESLEK ÖRGÜTLERİNDE YAPILMAK İSTENEN DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI11 Haziran 2020
Çanakkale Hizmet Grupları 15 İşçi Alacak11 Haziran 2020
Çanakkale Baro Başkanı Av. Şarlan, Adalet Bakanı ve Komisyonları ile Toplantıda10 Haziran 2020
Çanakkale Valiliği'nden Sosyal Mesafe Uymayanlara İdari Ceza Açıklaması10 Haziran 2020
Vali Tavlı Muğla Valisi Oldu. Yeni Çanakkale Valisi İlhami Aktaş10 Haziran 2020
Kaçak İçki Operasyonu 19 Gözaltı09 Haziran 2020
Motorlu Kara Taşıtları Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları Düzenlenecek 09 Haziran 2020
Bursa Merkezli FETÖ Operasyonu Çanakkale'de Gözaltı 08 Haziran 2020
Çanakkale'de ki Avustralya Konsolosluğu Kraliçe'nin Doğum Günü Nedeni ile Kapalı07 Haziran 2020
Çanakkale’de 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar sokağa çıktı07 Haziran 2020
Meteorolojiden Çanakkale'ye sağanak yağış uyarısı07 Haziran 2020
Şeftali Üretiminde Çanakkale Birinci05 Haziran 2020
Çanakkale'de Dünya Çevre Günü Etkinliği 05 Haziran 2020
Ülgür Gökhan Bülent Turan'a Teşekkür Etti05 Haziran 2020
CHP'li Üyeler 27 RES'e İtiraz Dilekçelerini Verdiler05 Haziran 2020
TOKİ Çanakkale Kuraları Canlı Yayında05 Haziran 2020
Aranan PKK'lı Terörist Çanakkale'de Yakalandı04 Haziran 2020
Diyanet Ailem Çanakkale Projesi Tamamlandı04 Haziran 2020
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Açıldı03 Haziran 2020
FETÖ'nün Çanakkale Öğretmenler İmamına Hijyen Evinde Operasyon03 Haziran 2020
İl Müftüsü Arif Gökce Görevden Ayrıldı02 Haziran 2020
27 RES Gerginliği AYDINLIK Gazetesi'nde ....02 Haziran 2020
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı01 Haziran 2020
Çanakkale'de Sekiz Adet Mesire Yeri01 Haziran 2020
ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK 2020 YILI 2. DÖNEM PROJE DESTEKLERİNE BAŞVURULAR 8 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR!01 Haziran 2020
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı01 Haziran 2020
Çanakkale Haftanın Üç Günü Yağışlı01 Haziran 2020
65 Yaş Üstü Sokakta idi31 Mayıs 2020
Çanakkaleli Turizmcilere Sert Tepki,'Sen Para Kazanacaksın Diye Ben Ölmek Zorunda Değilim'31 Mayıs 2020
Çanakkale Buğday Üretiminde, Türkiye'de İlk Beşte30 Mayıs 2020
Bu Ne Yaman Çelişki..Kazdağları'nda ki 27 RES'e Meclis'te EVET , Encümende RES'lere Para Cezası30 Mayıs 2020
Doç Dr Alper Şener,'Seyahat Yasağının Kalkmasıyla Çanakkale'de Mini Pik'ler Yaşanabilir'30 Mayıs 2020
Çanakkale: Tabip odası “10-12 gündür yeni vakamız yok”29 Mayıs 2020
Çanakkale Valiliği'nde 18 -65 Yaş Açıklaması 29 Mayıs 2020
Çanakkale Ormanları Artık Uluslararası FSC Sertifikalı28 Mayıs 2020
‘‘KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE HAK KAZANAN İŞVERENLER BU DÖNEMDE İŞÇİ ÇIKARMAMALIDIR’’28 Mayıs 2020
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası28 Mayıs 2020
Çanakkale'de Evde Kal Çağrısına Kısmi Uyum Yaşanıyor28 Mayıs 2020
Çanakkale'de Yüzme Suyu Numune Alma Noktaları28 Mayıs 2020
Çanakkale'de Ev Fiatları 5 Yılda İkiye Katlandı28 Mayıs 2020
Banka ve Sigorta Kambiyo Muameleleri Vergilerinde Değişiklik 27 Mayıs 2020
Çanakkale'de Dört Gün Sonra Kısmi Yoğunluğu Sağanak yağmur Engelledi27 Mayıs 2020
Çanakkale Valiliği'nden Açıklama27 Mayıs 2020
Oğuz Teoman'ın Ağabeyi C.Halil Teoman Yoğun Bakıma Kaldırıldı27 Mayıs 2020
Çanakkale'de Gök Delindi27 Mayıs 2020
Sondaj Gemimiz Fatih Çanakkale'de 26 Mayıs 2020
SOL Parti 27 RES'e Evet Diyenlerin Peşinde.....'Devrimciler Kimseden Korkmaz'26 Mayıs 2020
GESTAŞ'tan Şöförlere Çorba..25 Mayıs 2020
400 metrelik dev konteyner Çanakkale Boğazı’nda24 Mayıs 2020
Çanakkale Barosu'ndan Bayram Tebriği 23 Mayıs 2020
Üç Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'nda 23 Mayıs 2020
TCG Oruçreis Çanakkale'de...22 Mayıs 2020
Pazarda Sosyal Mesafe İptal22 Mayıs 2020
Domates Üretiminde Çanakkale İlk Beşte22 Mayıs 2020
Çanakkale Valiliği'nde 4 Günlük Yasaklarla İlgili Açıklama21 Mayıs 2020
Çanakkale Özel İdare Şoför ve Greyder Operatörü Alımı21 Mayıs 2020
Gestaş Sokağa Çıkma Yasağı Sürecinde Seferleri Minimize Etti 21 Mayıs 2020
Çanakkale'de 30.791 gıda paketi yardımı yapıldı21 Mayıs 2020
Kuvvetli Rüzgar İle Sicaklıklar Düşüyor21 Mayıs 2020
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 21 Mayıs 2020
Kovid-19 sonrası Çanakkale’de arsa, Didim'de yazlık arandı20 Mayıs 2020
Bayramiçli Deneyimli Gazeteciden Sadık Göğüsgeren'e ,'Söylemde çevreci, boğazda pervaneci'20 Mayıs 2020
Çanakkale'de Karantinadaki 98 Türkten 19 Mayıs Kutlaması19 Mayıs 2020
Çanakkale’de 19 Mayıs, sosyal mesafli kutlandı19 Mayıs 2020
Çanakkale’de tescilli bina sayısı 2 bine yaklaştı19 Mayıs 2020
Dünya devi konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'nda19 Mayıs 2020
ÇANAKKALE BARO BAŞKANI AV. BÜLENT ŞARLAN’IN 19 MAYIS KUTLAMASI18 Mayıs 2020
19 MAYIS RUHUYLA, YAŞASIN EMEK, CUMHURİYET VE LAİKLİK MÜCADELEMİZ18 Mayıs 2020
ATATÜRK'ÜN 101 YIL ÖNCE 19 MAYIS'TA YAKTIĞI BAĞIMSIZLIK MEŞALESİYLE BALKONLARIMIZI AYDINLATALIM! 18 Mayıs 2020
Sıcaklıklar rekor kırdı, Meteoroloji’den yeni uyarı geldi18 Mayıs 2020
Çanakkale'de 65 Yaş Üstü ile 20 Yaş Altı İzin Saatleri Yeniden Belirlendi17 Mayıs 2020
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nda16 Mayıs 2020
Çanakkale SGK'dan Açıklama15 Mayıs 2020
Salgında kaçak inşaat!15 Mayıs 2020
Çanakkale Barosu'da 27 RES'e Karşı Tavır Aldı 14 Mayıs 2020
Sıcak Hava Dalgası Uyarısı14 Mayıs 2020
İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları, 15 Mayıs’ta başlıyor 14 Mayıs 2020
Çanakkale'de Helikopter Ambulans 94 Hastayı Merkeze Taşıdı 12 Mayıs 2020
Çanakkale İl Genel Meclisi'nde ki RES Oylamasında SOL YUMRUK Havada HAYIR!12 Mayıs 2020
Avukat Oğuz,'Dün İki Kez Hayır Deyip Bugün Evet Diyenler, Sizler Dostlarımızın Katledilmesine Evet Dediniz 11 Mayıs 2020
RES CHP Böldü 11 Mayıs 2020
Fildişi Sahili ve Liberya'dan 98 Türk vatandaşı Çanakkale'ye getirildi11 Mayıs 2020
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'ndan Trafik Haftası Etkinlikleri 08 Mayıs 2020
“ANNELER REHBERİMİZ VE KAHRAMANLARIMIZDIR”08 Mayıs 2020
Yangın söndürme helikopteri Çanakkale’de göreve başladı08 Mayıs 2020
Jandarma ve Emniyet Trafik Ekipleri Tarafından Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi Esnafına Maske Dağıtıldı08 Mayıs 2020
Çanakkale’de 1.435.345 Adet Maske Dağıtımı Yapıldı08 Mayıs 2020
Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi Esnaflarını Ziyaret 08 Mayıs 2020
Çanakkale'de 65 Yaş ve 20 Yaşaltı Sokağa Çıkma İzin Saatleri Açıklandı08 Mayıs 2020
27 RES İnşaatına Mühür, İl Genel Meclisi Başkanı RES'lere İzin İçin Olağanüstü Toplantı Yapıyor08 Mayıs 2020
Çanakkale Jandarma Komutanlığı Helikopter ile Trafik Denetimi Yaptı07 Mayıs 2020
İki Kez Rededilen 27 RES İçin İkinci Olağanüstü Toplantı 05 Mayıs 2020
SINAVLAR YAPBOZ, ÇOCUKLAR ROBOT DEĞİLDİR!05 Mayıs 2020
Çanakkale'de ki Hastanelerde Çalışan Güvenlik personeline Giyecek Alınacak04 Mayıs 2020
Meteorolojiden Çanakkale'ye yarın için sağanak uyarısı04 Mayıs 2020
Çanakkale Nisan Ayında Fiyat Artışında İlk Beşte 04 Mayıs 2020
Çanakkale’de karantinaya alınan 89 gemi mürettebatı tahliye edildi03 Mayıs 2020
Çanakkale’de 240 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi03 Mayıs 2020
Tekne makine sigortası hizmet alımı02 Mayıs 2020
Çanakkale'ye Meteorolojiden Turuncu uyarı02 Mayıs 2020
Çanakkale'de Evde kal' çağrısına büyük ölçüde riayet ediliyor02 Mayıs 2020
Çanakkale’de: “Zorunlu olmayan işyerlerindeki işçilere ücretli izin”02 Mayıs 2020
Çanakkale'den Havalanan Üç İHA'mız Türk-Yunan Sınırında Devriyede01 Mayıs 2020
Çanakkale Boğazından yaklaşık 20 bin gemi çıkış yaptı01 Mayıs 2020
Çanakkale'de 1 Mayıs Sosyal Mesafeli Eylemle Kutlandı01 Mayıs 2020
Çanakkale'de gemilerin düdükleri gemi işçileri için çaldı01 Mayıs 2020
Çanakkale Kiraz Üretiminde İlk 10'da01 Mayıs 2020
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'nda30 Nisan 2020
Selam olsun alın terinin hakkını arayanlara,30 Nisan 2020
Çanakkale Belediyesi Şirketi 15 İşçi Alıyor30 Nisan 2020
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ Açıklaması 30 Nisan 2020
Selam olsun zulme ve sömürüye başkaldıranlara, 30 Nisan 2020
Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Gemi Demirletildi29 Nisan 2020
Çanakkalede Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama29 Nisan 2020
Çanakkale Boğazı'nda Akaryakıt Tankeri Arızalandı29 Nisan 2020
Çanakkale Savaşında Salgın Hastalıklarla Nasıl Mücadelede Edildi? 27 Nisan 2020
Çanakkale Kruvaziyer Limanı Fizibilite Çalışması sözleşmesi27 Nisan 2020
Çanakkale Kara Muharebeleri26 Nisan 2020
Çanakkale'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor26 Nisan 2020
HAARP gemisinin Çanakkale’de demirlediği iddiası26 Nisan 2020
Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünde şehitlere dua25 Nisan 2020
Çanakkale Kara Harekatının 105. Yıldönümü 25 Nisan 2020
Çanakkale Boğazı, doğal gaz tankerinin seyiri sırasında tek yönlü kapatıldı25 Nisan 2020
Olağanüstü Toplantı 'Çanakkale'ye 27 RES Yapılması 3.Kez İl Genel Meclisi Gündeminde24 Nisan 2020
Çanakkale'de Ücretsiz Maske Dağıtımı 24 Nisan 2020
Gestaş’tan 2.000 adet gıda kolisi24 Nisan 2020
SGK TARAFINDAN COVID-19 ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMLERİ MODÜLÜ AÇILDI24 Nisan 2020
Yeni Çanakkale İl Müftüsü Şükrü Kabukçu24 Nisan 2020
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’nda23 Nisan 2020
Çanakkale Valiliği Tarafından 23 Nisan’da Türk Bayrağı Dağıtıldı23 Nisan 2020
Vali Tavlı’dan Şehit Çocuklarına 23 Nisan Sürprizi23 Nisan 2020
Çanakkale Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu Çocukların 23 Nisan Bayram Sevincine Ortak Oldu23 Nisan 2020
Çanakkale’de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı23 Nisan 2020
ÇANAKKALE BARO BAŞKANI AV. BÜLENT ŞARLAN’IN 23 NİSAN MESAJI23 Nisan 2020
Çanakkale'nin Köylerinde ki Bakkallar İçin Yeni Karar22 Nisan 2020
Çanakkale'de Ramazan Ayında, İftar ve Sahur Arasında Caddeler Yayaya Kapalı22 Nisan 2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı E-Devlet Duyurusu22 Nisan 2020
Ramazan Ayında İftar Çadırı Yasak22 Nisan 2020
İftar Saatinin En Az 3 Saat Öncesinden Toplu Taşımada Kullanılan Araç Ve Sefer Sayısı Arttırılacak22 Nisan 2020
23 NİSAN: BALKONLARIMIZDA, AYNI SAATTE, HEP BİR AĞIZDAN, BİR ASIRIN GURURU VE İLK GÜNÜN COŞKUSUYLA!22 Nisan 2020
Rus Savaş Gemileri Çanakkale'ye Seyir halinde21 Nisan 2020
GESTAŞ Olağan Genel Kurul Yapacak21 Nisan 2020
Çanakkale'de trafik denetimleri21 Nisan 2020
ABD savaş gemisi ‘USS Porter’, Çanakkale Boğazı’ndan20 Nisan 2020
Grev Resti İmzayı Getirdi20 Nisan 2020
Rus keşif gemisi Çanakkale Boğazı’nda20 Nisan 2020
KÖY ENSTİTÜLERİ`NİN RUHUNU MÜCADELEMİZDE, AKLINI ÖĞRETİLERİMİZDE YAŞATACAĞIZ! 20 Nisan 2020
Büro-İş Sendikası'ndan Kredi Açıklaması19 Nisan 2020
TARIMDA YENİ PAKETLER YOLDA19 Nisan 2020
Çanakkale kontrol noktalarında korona virüs denetimi 19 Nisan 2020
Yunanistan'da Karantinaya Alınan 89 Kişi Çanakkale'ye Getirildi19 Nisan 2020
Çanakkale'de jandarma ekipleri 12 bin adet maske dağıttı17 Nisan 2020
Çanakkale'den Kalkan TCB803 Hava Devriyesinde17 Nisan 2020
Kırtasiye malzemesi satın alınacak17 Nisan 2020
Çanakkale'de gözetim süresi dolan 44 kişi evlerine gönderildi17 Nisan 2020
Çanakkale'de Alarga'da ki HAARP Gemisi, Koca Bir Dezenfarmasyon..17 Nisan 2020
YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME DESTEK HALK SAĞLIĞINA IŞIK OLDU17 Nisan 2020
Çanakkale'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor17 Nisan 2020
Petrol arama platformu ‘Scarabeo 9’, Çanakkale Boğazı’nda16 Nisan 2020
Çanakkale Cezaevi'nden Tahliyeler Başladı15 Nisan 2020
Çanakkale'de 1500 sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi14 Nisan 2020
Çarşı Caddesi’nde Koronavirüs Tedbirlerini Yerinde İnceledi13 Nisan 2020
Vali Orhan TAVLI, Cuma Pazarında Alınan Koronavirüs Tedbirlerini Yerinde Denetledi13 Nisan 2020
Çanakkale'de 92 Yaşında ki Hasta Covid 19'u Yendi13 Nisan 2020
Laboratuvar malzemesi alınacak13 Nisan 2020
TCG Salihreis Fırkateyni, Çanakkale Şehitler Aibdesini Selamlayarak Seyirlerine Devam Ettiler13 Nisan 2020
Soylu'ya Hakaret Eden: Y-CHP'li Doğan Ateş'e TCK 301.'den Suç Duyurusu13 Nisan 2020
ABD'nin savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nda13 Nisan 2020
Çanakkale’de karantinada bulunan 200 kişiden 150 tanesi tahliye edildi13 Nisan 2020
Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'nda11 Nisan 2020
DİSK Genel İş Sendikası, Çanakkale Belediyesi'nde Grev Kararı Aldı 11 Nisan 2020
Çanakkale Havaalanından Kalkan TCBB01 Gözlem Nöbetinde 10 Nisan 2020
116. J. Eğitim Komutanlığına Katılan Jandarma Erler 14 Günlük Sağlık Kontrolünün Ardından Birliklerine Kavuştular10 Nisan 2020
Çanakkale'de Pazar Sayısı Haftada İkiye İndi 10 Nisan 2020
Çanakkale'de Büyük Marketler Ücretsiz Maske Verecek10 Nisan 2020
MASKE VE ELDİVEN ATIKLARININ ÇEVREYE ATILMAMASI GEREKMEKTEDİR09 Nisan 2020
Çanakkale Genelinde: Giriş ve Çıkışlarında Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Denetimler Aralıksız Devam Ediyor09 Nisan 2020
Çanakkale’de kimlik ve maske kontrolü yapıldı09 Nisan 2020
Çanakkale Covid 19 Vaka Sıralamasında Çok Altlarda09 Nisan 2020
Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’nda09 Nisan 2020
TCG Heybeliada, Çanakkale Şehitliğini ve Abideyi Selamladı 08 Nisan 2020
'Fatih' Çanakkale Boğazı'nda08 Nisan 2020
GESTAŞ'ın Temin Ettiği 60 Bin Maske Dağıtıldı08 Nisan 2020
Çanakkale İl Müftüsü Görevden alındı 08 Nisan 2020

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Ekonomi | Künye
CH