google-site-verification: google0fa1451ccc38a863.html
  güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > Çanakkale Haberleri

Çanakkale Valiliği'nde 4 Günlük Yasaklarla İlgili Açıklama
21 Mayıs 2020
Çanakkale Valiliği'nde 4 Günlük Yasaklarla İlgili Açıklama
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
1-22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.   2-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; a) Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, yufkacılar; a.1­ Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile yufkacılar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. a.2­ Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile yufkacılar 10.00­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. a.3­ 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve yufkacılar ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır. b)23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir. c)Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri, ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, d)Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, e)Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), f)İlimiz merkezinde ilgili Vali Yardımcısı, İlçelerimizde İlçe Kaymakamları sorumluluğu ve koordinesinde  yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.), g)Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), ğ)İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, h)Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, i)Makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, j)Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar, k)Oteller ve konaklama yerleri, l)Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri, m)Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.), n)Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, o)Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç­gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla), ö)Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, p)Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak İlimiz merkezinde ilgili Vali Yardımcısı tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler, r)23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,   3-İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER a)Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar, b)Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil), c)Acil Çağrı Merkezi, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar, ç)Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, d)Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, e)Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, f)Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, g)Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, ğ)Demir­çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, h)Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), ı)Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, i)Küçükbaş­büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, j)30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, k)İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, l)Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.0017.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar, m)Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),  n)Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, o)İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.), ö) Veteriner hekimler, p)Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, r)İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,  s)Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel, ş)Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00­10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.), t)Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar, u)24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00­20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri, ü)Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), v)Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,  y)CMK’ ya göre Barolar tarafından görevlendirilen veya ifade ve duruşma için çağrılan avukatlar, z)Çanakkale Merkez İlçede Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi taksi durağında 2 nöbetçi taksi olmak üzere diğer taksi duraklarında 1 nöbetçi taksi bulundurulacaktır. Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Çanakkale Haberleri Haberleri

Başlık Tarih
 
Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker İmza Atan CHP'li Belediyenin Peşini Bırakmıyor07 Ağustos 2020
Çanakkale'de Gölete Giren Genç Boğuldu06 Ağustos 2020
Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti06 Ağustos 2020
Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown’dan Vali Aktaş’a Ziyaret06 Ağustos 2020
Çanakkale Merkez'de 8.950 m² tarım arazisi mahkemeden satılık06 Ağustos 2020
Çanakkale'de Covid-19 Denetimleri06 Ağustos 2020
Çanakkale'nin Sevilen İsmi Alper Ateş Sektör Değiştirdi06 Ağustos 2020
Çanakkale Barosu'ndan Vali Aktaş'a Ziyaret06 Ağustos 2020
Çanakkale'de İki Komutanımız, Devir-Teslim Yapacak:"Denizleriniz Sakin, Pruvanız Neta, Ufkunuz ve Bahtınız Açık Olsun"06 Ağustos 2020
Çanakkale'de ilk Nüfus Sayımı, Ulahlar, Rum Katolik ve Bulgarlar.....05 Ağustos 2020
Boğaz ve Garnizon Komutanlığına Tuğamiral Okyay Atandı05 Ağustos 2020
GESTAŞ Bayramda 1962 Seyir Gerçekleştirdi05 Ağustos 2020
Kapalı devre çalışma sistemini resmi makamlar önerdi'05 Ağustos 2020
Çiftlikdere Köyü'nde Hala Tankerle Su ile Çözüm04 Ağustos 2020
Çanakkale'de Ruhsatsız Silaha Gözaltı04 Ağustos 2020
Çanakkale İl Özel İdaresi Sıvı Klor (dezenfakte) satın alacak04 Ağustos 2020
Kazdağları'nın kuş envanterine 5 yeni tür eklendi04 Ağustos 2020
Çanakkale AFAD Yaşam Kurtardı03 Ağustos 2020
Çanakkale'deki iskelelerde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor03 Ağustos 2020
Sözcü Gazetesi Yazarı Toker , Çanakkale Belediyesi'ne Soruyor ?03 Ağustos 2020
Çanakkale'deki iskelelerde tatilcilerin dönüş yoğunluğu02 Ağustos 2020
Mozaiğin Kayıp Parçası: Ezine’nin Yahudileri02 Ağustos 2020
Vali Aktaş, Kurban Bayramında Şehit Emre Bağcı’nın Ailesini Ziyaret Etti01 Ağustos 2020
Çanakkale İskelelerinde Dönüş Yoğunluğu01 Ağustos 2020
Vali Aktaş, Kurban Bayramında Çocukların Bayram Sevincine Ortak Oldu01 Ağustos 2020
Çanakkale Belediyesi Dardanel İmzasından Çark Etti31 Temmuz 2020
Çanakkale Barosu'ndan Bayram Tebriği 31 Temmuz 2020
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı 7 Ayda 201 Mühimmat patlatması ....30 Temmuz 2020
KURBAN BAYRAMINDA BESLENME30 Temmuz 2020
Çanakkale'de beklenen feribot kuyruğu oluşmadı!30 Temmuz 2020
SAĞLIĞIMIZ İÇİN KURBAN BAYRAMINDA HİJYENE VE KURALLARA UYALIM30 Temmuz 2020
Geliyorlar...İstanbul’dan kaçış başladı29 Temmuz 2020
Aksakallı Paşa'dan Çanakkale Valisine Veda Ziyareti 29 Temmuz 2020
Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik Spor Kulübü, Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti29 Temmuz 2020
Ekoloji örgütleri Çanakkale Valisi ile görüştü29 Temmuz 2020
Çanakkale Valisi Kurban Bayramında Kalabalık Bayramlaşma Merasimleri Yapılmaması Gerekir29 Temmuz 2020
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 234 bin 29 Temmuz 2020
Çanakkale Avustralya Konsolosluğu'ndan Bayram Süreci Hakkında Bilgilendirme..29 Temmuz 2020
Çanakkale'de Haziran ayında ihracat %21,1 azaldı29 Temmuz 2020
Çanakkale'den Ali Erbaş Hakkında Suç Duyurusu 28 Temmuz 2020
Vali Aktaş, İl Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti28 Temmuz 2020
Çanakkale Saros Körfezi'nde Burak Sınıfı Korvetimiz Deneme Atışı Yaptı28 Temmuz 2020
Çanakkale İl Jandarma Komutanının Yeni Görev Yeri....28 Temmuz 2020
Çanakkale'de Kurban Satış ve Kesim Alanına Randevusuz Girilmeyecek27 Temmuz 2020
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Odun ve kömür alımı yapacak27 Temmuz 2020
Dardanel'den Covid-19 Açıklaması27 Temmuz 2020
Dikkat ! Çanakkale'de Elektrik Kesintisi27 Temmuz 2020
Kepez'de 3+1 148 m² daire icradan satılık26 Temmuz 2020
Gözaltına Alınan 16 Kişi Sabah Serbest Bırakıldı26 Temmuz 2020
Çanakkale'de Çevre Eylemcilerine Müdahale 20 Gözaltı 25 Temmuz 2020
Çanakkale Kordonunda Çevre Eylemine İzin Yok25 Temmuz 2020
Çanakkale'de 31 Temmuz'a Kadar Toplantı ve gösteri Yasak 25 Temmuz 2020
Çanakkaleli öğrenciler "Ay’da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada ödül aldı25 Temmuz 2020
Çanakkale İl Özel İdaresi'nden İhale24 Temmuz 2020
Çanakkale Baro Başkanlığı Yönetiminden, Vali Aktaş’ a Ziyaret24 Temmuz 2020
ENGELLİ ÇİFTÇİ, HİBE DESTEĞİ İLE KOYUN YETİŞTİRECEK 24 Temmuz 2020
Genelkumay E.Adli Müşaviri Hıfzı Çubuklu Paşa ÇOMÜ'de..24 Temmuz 2020
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'ndan Drone İle Kontrol24 Temmuz 2020
Merkez Köy Muhtarlarından Vali Aktaş'a ziyaret 23 Temmuz 2020
Korgeneral Aksakallı Paşa Emekliye Sevk Edildi23 Temmuz 2020
Çanakkale Merkez'de 158 m² dubleks mesken icradan satılık23 Temmuz 2020
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 97. YILI KUTLU OLSUN!…23 Temmuz 2020
GESTAŞ Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Gerçekleştirdi23 Temmuz 2020
Vali Aktaş , Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı’nın Çalışmaları Hakkında Brifing A22 Temmuz 2020
Dikkat !Bütün Yurtta Covid 19 Kontrolleri Yapılacak22 Temmuz 2020
Çanakkale Merkez'de 1.427 m² tarla mahkemeden satılık21 Temmuz 2020
Kısıtlamalar Kaldırıldı 21 Temmuz 2020
Tayini Çıkan Mülki İdare Amirlerine Veda Programı21 Temmuz 2020
Boğaz ve Garnizon Komutanlığına Ziyaret20 Temmuz 2020
İl Genel Meclisi CHP Grubu, Vali Aktaş’a Hayırlı Olsun Ziyareti20 Temmuz 2020
Erenköy Kanalizasyonu Denize Dökülüyor .Özel İdare'nin Görev Sahası Değil mi ?18 Temmuz 2020
Çanakkale’deki Barış Anıtı, Kaşla Göz Arasında Uçtu18 Temmuz 2020
116. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Camii Temel Atma Töreni17 Temmuz 2020
Bilecik 2nci Jandarma Tugay Komutanı, Vali Aktaş'ı Ziyaret Etti17 Temmuz 2020
Çanakkale'de İş merkezi yaptırma İhalesi 17 Temmuz 2020
İstihdam Mesleki Eğitim Kursları17 Temmuz 2020
Çanakkale’ye 3 bin 122 kişi göç etti.17 Temmuz 2020
Gestaş 2 İşçi Alacak17 Temmuz 2020
Çanakkale' de “15 Temmuz Sancak Koşusu” Yapıldı16 Temmuz 2020
Çanakkale Ruhu Gibi, 15 Temmuz Ruhu’nu da Dimdik Ayakta Tutacağız16 Temmuz 2020
Çanakkale Valisi Aktaş'tan Aksakallı Paşa'ya 15 Temmuz Ziyareti15 Temmuz 2020
'Çanakkale Belediyesi Yönetimi, Muhaliflerini Zabıta Yollayarak Susturamaz'15 Temmuz 2020
Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti14 Temmuz 2020
Vali İlhami AKTAŞ’ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı14 Temmuz 2020
Çanakkale'de Dere Yatağına Yapılmış Riskli Yapılar Tespit Ediliyor14 Temmuz 2020
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ” MESAJI14 Temmuz 2020
Çanakkale'de Haziran ayında 1891 konut satıldı.14 Temmuz 2020
Çanakkale Boğazı'nda Batan Atılay Denizaltısı Şehitlerini Rahmetle...14 Temmuz 2020
Çanakkale'de Dört İlçenin Kaymakamı Değişti 14 Temmuz 2020
2016 model balıkçı teknesi icradan satılık13 Temmuz 2020
Çanakkale'de Engelli Park Yerlerinin Engelliler Dışında Kullanımını Önleme 13 Temmuz 2020
Kadınlar uyardı: Çocuk cinsel istismar affından vazgeçin!11 Temmuz 2020
Bakan Koca, ' Çanakkale Covid Vakaları Düşüşünde 7 il Arasında'11 Temmuz 2020
SARIÇAY DERESİ'NDE ÇALIŞMALAR 10 Temmuz 2020
Cuma namazındaki Kovid-19 tedbirlerinden cemaat memnun10 Temmuz 2020
Çanakkale'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı10 Temmuz 2020
Oltayla yakalanan "sardalya", av yasağı döneminde tezgahları süslüyor10 Temmuz 2020
Havai fişek Yasağına Çanakkale Belediyesi de Katıldı 09 Temmuz 2020
Çanakkale Birlik’ten “Kurban” Çağrısı09 Temmuz 2020
Çanakkale Pandemi Sayılarını Kim Sızdırdı? 08 Temmuz 2020
ANKARA’DAN DÖNDÜK AMA MÜCADELEMİZDEN DÖNMEYECEĞİZ”07 Temmuz 2020
NATO Savaş Gemileri Çanakkale Boğazı'nda 07 Temmuz 2020
İHA'lar Çanakkale Yangınında Yeraldı07 Temmuz 2020
İl Genel Meclisinde 27 RES Konusunda Demokrasi Tavrı06 Temmuz 2020
İŞLENEN TOPRAK AÇ BIRAKMAZ06 Temmuz 2020
Sosyal medyadan "Türklüğü" aşağılayan kişi tutuklandı04 Temmuz 2020
Çanakkale'de Elektrik Kesintisi 04 Temmuz 2020
Çanakkale Akçeşme Köyü'nde Özel İdareye ait İş makinesi Yandı03 Temmuz 2020
Avukatlardan Oturma eylemi 03 Temmuz 2020
Çanakkale'de tefecilik operasyonu: 3 gözaltı03 Temmuz 2020
Vali İlhami Aktay, Cuma Pazarında İncelemelerde Bulundu03 Temmuz 2020
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Çanakkale'de kutlandı01 Temmuz 2020
TCG Salihreis Fırkateyni, Çanakkale Boğazı'nda01 Temmuz 2020
Çanakkale İl Kültür Müdürlüğüne 27 İşçi Alınacak29 Haziran 2020
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 4 Gözaltı29 Haziran 2020
Çanakkale'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu29 Haziran 2020
Çanakkale'de Tefecileri Operasyon29 Haziran 2020
Yurt binası onarımı yaptırılacak29 Haziran 2020
Çanakkale'de "YKS'de ikinci gün" heyecanı28 Haziran 2020
Çanakkale'de YKS Heyecanı 27 Haziran 2020
2013 model Fiat Ducato İcradan satılık26 Haziran 2020
Kepez açıklarında karaya oturan tanker römorkörlerle kurtarıldı26 Haziran 2020
Çanakkale'de Hırsızlık Zanlısı sahte kimlikle Yakalandı26 Haziran 2020
Merkez'de 3+1 95 m² daire icradan satılık25 Haziran 2020
GESTAŞ'ın Hafızası 14 Yıllık Yönetim kurulu üyesi Gökhan25 Haziran 2020
GESTAŞ Haftasonu Feribot Seferleri Sayısını Azalttı25 Haziran 2020
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat'tan Vekalet Kurbanı25 Haziran 2020
Çanakkale'de İcradan Satılık Balıkçı Teknesi24 Haziran 2020
Ülgür Gökhan'a Suriye-Terör Konuşmasından Dolayı Mülkiye Müfettişi Soruşturması24 Haziran 2020
Çanakkale Çevre ve Şehircilik müdürü Kaçak yapılara Göz açtırmıyor24 Haziran 2020
GESTAŞ Feribotlarında Hijyen temizliği24 Haziran 2020
Çanakkale'de Cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet Serbestisi Geldi24 Haziran 2020
Çanakkale Sayısal Karasal Yayın Kulesi’nin İklimlendirme Tercihi Form Oldu24 Haziran 2020
Müge Örencik Çanakkale Belediyespor’da!23 Haziran 2020
Çanakkale Belediyespor, Vedat Mekik ile devam ediyor23 Haziran 2020
Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Odasını Su Bastı..İşte O Görüntüler VİDEOLU23 Haziran 2020
Kepez Belediye Başkanı Hakkında Sosyal Mesafeyi İhlalden İşlem Yapıldı mı?23 Haziran 2020
Beklenen Kuvvetli Yağış Bulutları Giriş Yaptı23 Haziran 2020
Çanakkale Barosu'ndan Eylem Açıklaması22 Haziran 2020
Kepez de 1+1 daire icradan satılık22 Haziran 2020
Meteorolojiden Çanakkale için "kuvvetli yağış" uyarısı21 Haziran 2020
Birileri Barış Kediye Babaların Doğurmadığını Söylesin21 Haziran 2020
Yapıldak Köyü'nde 13.297 m² tarla icradan satılık21 Haziran 2020
Barbaros'ta 1+1 daire icradan satılık21 Haziran 2020
Çanakkale'ye Yerel Sağanak Uyarısı21 Haziran 2020
Çanakkale Merkezli Bylock Operasyonunda Tutuklu Sayısı 1520 Haziran 2020
Ve Çanakkale'ye de Maske Takma Zorunluluğu 19 Haziran 2020
Sokağa Çıkma Yasağı GESTAŞ Seferlerini de Etkiledi19 Haziran 2020
Çanakkale Barosu'nun Ankara Yürüyüşü Başladı 19 Haziran 2020
Çanakkale Bölgesinde Deniz Suyu Sıcaklıkları Arttı 18 Haziran 2020
Çanakkale Baro Başkanı da Ankara'ya Yürüyor18 Haziran 2020
Cuma Pazarına Maskesiz Girmek Yasaklandı18 Haziran 2020
Çanakkale Baro Başkanlığı Hakim ve Savcı Atamaları Hayırlı Olsun18 Haziran 2020
Çanakkale Merkezli 4 İlde Kaçak İçki Operasyonunda 17 Şüpheli Yakalandı17 Haziran 2020
Çanakkale'de Görev Yapan Savcı ve Hakimlerin Yeni Görev Yerleri17 Haziran 2020
Çanakkale Barosu Yeni Avukatlık Yasası Geri Çekilmeli17 Haziran 2020
BAŞKAN KAYA ÜZEN “İSTİHDAM AZALMASIN, İŞSİZLİK ARTMASIN”17 Haziran 2020
ÇANAKKALE’NİN ‘MARKA’ ŞAMPİYONU DARDANEL!17 Haziran 2020
KaleTalks sohbet serisi, 18 Haziran’da sosyal girişimcileri ağırlayacak!17 Haziran 2020
Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr Taşçı'dan , Maske ve Sosyal Mesafe Uyarısı16 Haziran 2020
Yeni Müftüye Ziyaret16 Haziran 2020
Çanakkale eski Defterdarı Vefat etti 16 Haziran 2020
Çanakkale'de Büyük FETÖ Operasyonu16 Haziran 2020
TCG Mızrak Çanakkale Şehitliğini Selamladı 16 Haziran 2020
Milli Emlak Müdürlüğü'nden 65 adet daire ile 2 adet taşıtın satılıyor16 Haziran 2020
Vali Orhan Tavlı'nın Çanakkale'ye Veda Mesajı15 Haziran 2020
Ülgür Gökhan Klasiği, İskele Meydanı'nda Çevreci, Kepez'de İllegal Yapıyı Açar. YERSEN 12 Haziran 2020
Çanakkale İl Müftüsü Kabukçu görevine başladı12 Haziran 2020
Çanakkale Tabip Odası Olağan Genel Kurula Gidiyor12 Haziran 2020
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tırı'nı Ülgür Gökhan İskele Meydanı'na Sokmadı12 Haziran 2020
BAROLAR VE AKADEMİK MESLEK ÖRGÜTLERİNDE YAPILMAK İSTENEN DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI11 Haziran 2020
Çanakkale Hizmet Grupları 15 İşçi Alacak11 Haziran 2020
Çanakkale Baro Başkanı Av. Şarlan, Adalet Bakanı ve Komisyonları ile Toplantıda10 Haziran 2020
Çanakkale Valiliği'nden Sosyal Mesafe Uymayanlara İdari Ceza Açıklaması10 Haziran 2020
Vali Tavlı Muğla Valisi Oldu. Yeni Çanakkale Valisi İlhami Aktaş10 Haziran 2020
Kaçak İçki Operasyonu 19 Gözaltı09 Haziran 2020
Motorlu Kara Taşıtları Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları Düzenlenecek 09 Haziran 2020
Bursa Merkezli FETÖ Operasyonu Çanakkale'de Gözaltı 08 Haziran 2020
Çanakkale'de ki Avustralya Konsolosluğu Kraliçe'nin Doğum Günü Nedeni ile Kapalı07 Haziran 2020
Çanakkale’de 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar sokağa çıktı07 Haziran 2020
Meteorolojiden Çanakkale'ye sağanak yağış uyarısı07 Haziran 2020
Şeftali Üretiminde Çanakkale Birinci05 Haziran 2020
Çanakkale'de Dünya Çevre Günü Etkinliği 05 Haziran 2020
Ülgür Gökhan Bülent Turan'a Teşekkür Etti05 Haziran 2020
CHP'li Üyeler 27 RES'e İtiraz Dilekçelerini Verdiler05 Haziran 2020
TOKİ Çanakkale Kuraları Canlı Yayında05 Haziran 2020
Aranan PKK'lı Terörist Çanakkale'de Yakalandı04 Haziran 2020
Diyanet Ailem Çanakkale Projesi Tamamlandı04 Haziran 2020
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Açıldı03 Haziran 2020
FETÖ'nün Çanakkale Öğretmenler İmamına Hijyen Evinde Operasyon03 Haziran 2020
İl Müftüsü Arif Gökce Görevden Ayrıldı02 Haziran 2020
27 RES Gerginliği AYDINLIK Gazetesi'nde ....02 Haziran 2020
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı01 Haziran 2020
Çanakkale'de Sekiz Adet Mesire Yeri01 Haziran 2020
ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK 2020 YILI 2. DÖNEM PROJE DESTEKLERİNE BAŞVURULAR 8 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR!01 Haziran 2020
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı01 Haziran 2020
Çanakkale Haftanın Üç Günü Yağışlı01 Haziran 2020
65 Yaş Üstü Sokakta idi31 Mayıs 2020
Çanakkaleli Turizmcilere Sert Tepki,'Sen Para Kazanacaksın Diye Ben Ölmek Zorunda Değilim'31 Mayıs 2020
Çanakkale Buğday Üretiminde, Türkiye'de İlk Beşte30 Mayıs 2020
Bu Ne Yaman Çelişki..Kazdağları'nda ki 27 RES'e Meclis'te EVET , Encümende RES'lere Para Cezası30 Mayıs 2020
Doç Dr Alper Şener,'Seyahat Yasağının Kalkmasıyla Çanakkale'de Mini Pik'ler Yaşanabilir'30 Mayıs 2020
Çanakkale: Tabip odası “10-12 gündür yeni vakamız yok”29 Mayıs 2020
Çanakkale Valiliği'nde 18 -65 Yaş Açıklaması 29 Mayıs 2020
Çanakkale Ormanları Artık Uluslararası FSC Sertifikalı28 Mayıs 2020
‘‘KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE HAK KAZANAN İŞVERENLER BU DÖNEMDE İŞÇİ ÇIKARMAMALIDIR’’28 Mayıs 2020
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası28 Mayıs 2020
Çanakkale'de Evde Kal Çağrısına Kısmi Uyum Yaşanıyor28 Mayıs 2020
Çanakkale'de Yüzme Suyu Numune Alma Noktaları28 Mayıs 2020
Çanakkale'de Ev Fiatları 5 Yılda İkiye Katlandı28 Mayıs 2020
Banka ve Sigorta Kambiyo Muameleleri Vergilerinde Değişiklik 27 Mayıs 2020
Çanakkale'de Dört Gün Sonra Kısmi Yoğunluğu Sağanak yağmur Engelledi27 Mayıs 2020
Çanakkale Valiliği'nden Açıklama27 Mayıs 2020
Oğuz Teoman'ın Ağabeyi C.Halil Teoman Yoğun Bakıma Kaldırıldı27 Mayıs 2020
Çanakkale'de Gök Delindi27 Mayıs 2020
Sondaj Gemimiz Fatih Çanakkale'de 26 Mayıs 2020
SOL Parti 27 RES'e Evet Diyenlerin Peşinde.....'Devrimciler Kimseden Korkmaz'26 Mayıs 2020
GESTAŞ'tan Şöförlere Çorba..25 Mayıs 2020
400 metrelik dev konteyner Çanakkale Boğazı’nda24 Mayıs 2020
Çanakkale Barosu'ndan Bayram Tebriği 23 Mayıs 2020
Üç Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'nda 23 Mayıs 2020
TCG Oruçreis Çanakkale'de...22 Mayıs 2020
Pazarda Sosyal Mesafe İptal22 Mayıs 2020
Domates Üretiminde Çanakkale İlk Beşte22 Mayıs 2020
Çanakkale Özel İdare Şoför ve Greyder Operatörü Alımı21 Mayıs 2020
Gestaş Sokağa Çıkma Yasağı Sürecinde Seferleri Minimize Etti 21 Mayıs 2020
Çanakkale'de 30.791 gıda paketi yardımı yapıldı21 Mayıs 2020
Kuvvetli Rüzgar İle Sicaklıklar Düşüyor21 Mayıs 2020
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 21 Mayıs 2020
Kovid-19 sonrası Çanakkale’de arsa, Didim'de yazlık arandı20 Mayıs 2020
Bayramiçli Deneyimli Gazeteciden Sadık Göğüsgeren'e ,'Söylemde çevreci, boğazda pervaneci'20 Mayıs 2020
Çanakkale'de Karantinadaki 98 Türkten 19 Mayıs Kutlaması19 Mayıs 2020
Çanakkale’de 19 Mayıs, sosyal mesafli kutlandı19 Mayıs 2020
Çanakkale’de tescilli bina sayısı 2 bine yaklaştı19 Mayıs 2020
Dünya devi konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'nda19 Mayıs 2020
ÇANAKKALE BARO BAŞKANI AV. BÜLENT ŞARLAN’IN 19 MAYIS KUTLAMASI18 Mayıs 2020
19 MAYIS RUHUYLA, YAŞASIN EMEK, CUMHURİYET VE LAİKLİK MÜCADELEMİZ18 Mayıs 2020
ATATÜRK'ÜN 101 YIL ÖNCE 19 MAYIS'TA YAKTIĞI BAĞIMSIZLIK MEŞALESİYLE BALKONLARIMIZI AYDINLATALIM! 18 Mayıs 2020
Sıcaklıklar rekor kırdı, Meteoroloji’den yeni uyarı geldi18 Mayıs 2020
Çanakkale'de 65 Yaş Üstü ile 20 Yaş Altı İzin Saatleri Yeniden Belirlendi17 Mayıs 2020
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nda16 Mayıs 2020
Çanakkale SGK'dan Açıklama15 Mayıs 2020
Salgında kaçak inşaat!15 Mayıs 2020
Çanakkale Barosu'da 27 RES'e Karşı Tavır Aldı 14 Mayıs 2020
Sıcak Hava Dalgası Uyarısı14 Mayıs 2020
İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları, 15 Mayıs’ta başlıyor 14 Mayıs 2020
Çanakkale'de Helikopter Ambulans 94 Hastayı Merkeze Taşıdı 12 Mayıs 2020
Çanakkale İl Genel Meclisi'nde ki RES Oylamasında SOL YUMRUK Havada HAYIR!12 Mayıs 2020
Avukat Oğuz,'Dün İki Kez Hayır Deyip Bugün Evet Diyenler, Sizler Dostlarımızın Katledilmesine Evet Dediniz 11 Mayıs 2020
RES CHP Böldü 11 Mayıs 2020

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Ekonomi | Künye
CH
google-site-verification: google0fa1451ccc38a863.html