google-site-verification: google0fa1451ccc38a863.html
  güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > Ulusal Haber

Homeros destanlarını Türkçeye çeviren Sema Sandalcı anlattı... Truva Savaşı'nın sebebi kız meselesi miydi
Flaş Haber
03 Haziran 2019
Homeros destanlarını Türkçeye çeviren Sema Sandalcı anlattı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
 Truva Savaşı'nın sebebi kız meselesi miydi Homeros destanlarını Türkçeye çeviren Sema Sandalcı anlattı 02.06.2019 349 Shares 114 Homeros ve destanlarıyla ilgili Trakya Üniversitesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim üyesi ve Klasik Filolog Doç. Dr. Sema Sandalcı ile konuştuk. Sema Sandalcı, Türkçesi olmasına rağmen Homeros destanlarını bire bir eski Yunancasından çevirdi ve Homeros üzerine birçok çalışmalarda bulundu. Sandalcı, Truva Savaşı'nın tarihsel arka planını da yorumladı. İşte Sema Sandalcı ile gerçekleştirilen o söyleşi:


-Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Klasik Filoloji - Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunuyum. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarım da bu alan üzerinedir. 1993 yılında Trakya Üniversitesi’nde göreve başladım, 2009 yılından beri Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde bulunmaktayım.

-Türkçeleri mevcut olduğu halde Homeros destanlarını çevirmekteki amacınız neydi? Ne kadar zamanınızı aldı?

Destanların Türkçeleri var, fakat bunlar bire bir eski Yunancasından değildir. Bu yüzden, antikçağın en önemli bu iki kusursuz destanının günümüze gelen şekliyle çevirmek, bir yerde bu coğrafyanın kültürüne ve tarihine borç niteliğindedir. Ayrıca metinler üzerinde çalışırken, bana göre mevcut çevirilerdeki hatalar da ortaya çıkmaktadır. Eserlerin çevirisi, sözlükçeyle birlikte sekiz yılımı almıştır. Gündüz üniversitedeki derslerimin ve işlerimin ardından akşamları, özellikle hafta sonlarını bu metinlere ayırdım. Çok zorunluluk olmadıkça, ben ailemi değil, ailem beni ziyarete geliyordu.

-Homeros Anadolu ve Yunan kültüründe neyi temsil etmektedir?

Antik Ege kültürünün en önemli ve ilk yazılı kaynağı olan İlyada, ardından Odysseia destanları Homeros’a atfedilir. Destanların dilinin ağırlıklı olarak İyonya lehçesinde olmasından dolayı eserlerin Batı Anadolu’da kurgulandığı, ayrıca Homeros’un yaşamını sürdürdüğü yerin de antik çağdan beri İzmir (Symirna) olduğu kabul edilir. Homeros, sözlü aktarımla adeta tarihçi görevini gören ozanlar geleneğinden gelmekteydi. Aynı nedenlerde bu iki destan Yunan kültüründe de önemlidir. Dahası, ilk kez MÖ 6’ıncı yüzyılda Atina’da yazıya geçirilmiştir. Yunan edebiyatında, tarihinde, mitolojisinde ve şiirinde bu destanların geniş yansıması bulunmaktadır. Ayrıca her iki yerin heykel, kabartma ve seramik eserlerinde destanda geçen olaylar çok fazla işlenmiştir. Dolayısıyla destanların kurgulanmasında böyle bir geleneğin olduğunu gösteren Batı Anadolu; yazıya aktarılmasında ve edebiyatta sürekli işlenmesi açısından da Yunan kültüründe önemi vardır. Günümüzde ise Avrupa ve Amerikan kültürü, savaş konulu eserlerinde bu destanlardaki karakterleri kendisine model almaktadır.

-Eski çağda destanın ve mitosların işlevi neydi? Başlangıçta tanrılara ilahi olarak söylenen ezgisel övgülerin (ilahi), gelişen sosyal yaşantıyla bağlantılı olarak artan savaşlarda, kazanılan zafer ve kahramanları adına da kurgulanmaya başlanmasıyla, destanların oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu ilahi ve destanların unutulmasınlar diye sonraki kuşaklara aktarım niteliği taşıdığı görülmektedir. Nitekim aynı dönemlerde yeni yeni başlayan kentlerin nasıl kurulduğunu anlatan destanlar da bu amaçla açıklanabilir. Aynı şekilde mitoslar da tanrıların işlevleri ve sosyal yaşamlarına dair yeni edinilen kazanımların hikâyeleştirilerek kuşaktan kuşağa aktarılması işlevine sahipti. İşte bu yüzden çoğu gerçek verilerin izlerini yansıttıkları için eskiçağ sosyal yaşamın nasıl şekillendiği ve bugüne gelen izleri üzerine mitoslar eşsiz kaynaklardır.

“ANADOLU’DA YUNAN VE ROMA DÜNYASINDA OZAN GELENEĞİNİN ÖNEMLİ YERİ VARDIR”

-Bu durumda destanı kurgulayan ozanların konumu nasıldı? Homeros’un “ezgileri birbirine ekleyen” gezgin bir “rapsodos” (rapto: tutturmak; odos: ezgi) olduğu anlaşılmaktadır. Troia Savaşı yaklaşık MÖ 1200’lü yıllara tarihlenir. Oysa Homeros’un MÖ 9. yüzyıl sonu MÖ 8. yüzyıl başlarında yaşadığı kabul edilir. Dolayısıyla destanlardaki bu kusursuz anlatımın bir ozanın dilinden değil, bu süre içerisinde rapsodos geleneğini sürdüren ozanlardan ozanlara aktarımı söz konusudur. Antikçağda bu geleneğin son önemli temsilcisi Homeros’tur. Çünkü artık yazı gelişmekteydi. Antikçağda doğuda ve batıda ozanlar, doğaçlama kurgu yeteneklerine sahipti ve bu yeteneklerini tanrılardan ve özellikle esin perilerinden almaktaydı. Bu yüzden sözleri tanrısal sayılırdı. Krallar ve soylular bu ozanları evlerinde saygıyla ağırlayarak yazının olmadığı dönemlerde onların kurguladıkları ve ezgisel dille anlatılan olaylarla hem dini ve ata işlerini akılda tutmuş oluyorlar hem de kendince hatalardan ders çıkarıyorlar, yanı sıra hayal güçlerine de katkı sağlamış oluyorlardı. Ayrıca başka halklar üzerine bilgi ediniyorlardı. Bu konuda özellikle eski İran kültüründe, Anadolu’da, Yunan ve Roma dünyasında ozan geleneğinin önemli yeri vardır. Örneğin Anadolu’da ilk destan olan Gılgameş, Kızılırmak’ın doğusu için önemliyken, İlyada da Kızılırmak’ın batısı önemliydi. Bu da Anadolu kültürlerinin belgeleme açısından önemli bir yanını göstermektedir. -Destanların Roma edebiyatında hangi açıdan önemi bulunmaktaydı? İlyada’da Troia kentini savunan Aeneias’tan, efsanelere göre savaşın acı sonucu sırasında, annesi tanrıça Afrodite tarafından ikinci Troia’yı kurmak üzere ata diyarını bulmak için kentten ayrılması istenir. Aeneias da zorlu bir yolculuğa çıkar. Girit sanılan bu ata diyarının İtalya olduğu anlaşılır, ya da bu şekilde İtalya ile bağ kurdurulur. Aeneias’tan yaklaşık beş yüzyıl sonra Roma’yı kuran Romulus, onun soyundan geldiği için, Aeneias tüm İtalya’da Roma kentinin manevi atası sayılmış ve Roma edebiyatında çok geniş yeri olmuştur.


     -İlyada destanında Troia kentinin eskiçağda taşıdığı önemle, bugünkü bakış açımızı arasında bir fark var mıdır?

       Günümüzde yeryüzünde antikçağdan beri gerek saygınlığı gerekse adının en çok geçtiği kentin hangisi olduğu üzerine bir yarış yapılsa, Troia kenti kazanır. “Işıldayan” anlamına gelen İlias, Troia’nın bir diğer adıdır. Denize ve nehre yakın yerde kurulan Troia, strateji konumunun yanı sıra döneminin mimarlık ve mühendisliğiyle sağlam ve aşılması imkânsız yüksek kale duvarları ile çevreli, eşsiz güzellikte bir kentti. Destanda, yolları ve evleri güzel, düzenli bir kent olarak nitelendirilir. Üretiminden dolayı ticarette de önemli bir merkezdi. Günümüzde Yunanistan ve Balkanlarda yapılan arkeolojik kazılarda bulunan Troia malları tarihlendirme açısından başlıca ölçüttür. Ayrıca, on yıl süren savaş boyunca yurdunu çok iyi savunan Troialı savaşçılardan veya halktan kentine ihanet eden hiç kimse çıkmamıştır. Bu da kente verilen değeri göstermektedir. Zaten kent ancak tahta at hilesiyle yıkılabilmişti.

        Saygın, hatta kutsal olarak nitelendirilen Troia kenti, antikçağın hemen tüm Yunan ve Romalı yazarların eserlerine konu olmuştur. Akhilleus’un, Hektor’un, Patroklos’un mezarını barındıran, ünü yaygın olan Troia kentini tarih içinde Pers Kralı Kserses, Büyük İskender, Bizans İmparatoru İulianus, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk ziyaret etmiştir. Günümüzde ise Çanakkale Hisarlık olarak geçen belde eski bir ören yeri olarak tüm ziyaretçilere açıktır. Ancak genel olarak halkımızın bu kentin tarihsel önemi ve kültürü hakkında bütünsel bilgiye sahip olmadığı kanısındayım. Bu da geçmişe bakışımızda hatalarımızın yanı sıra eğitimimizde ciddi bir boşluğun olduğunu göstermektedir. Troia savaşının nedeni bir kız kaçırma mıdır? Yoksa bu bahane ile kentin hâkimiyetini ve ticaretini ele geçirmek midir? Eldeki verilere göre, eskiçağda bir savaş olduğunda kazanan taraf, ele geçirdiği kenti yıkar, yakar, yağmalar, erkeklerin çoğunu öldürüp kadın ve çocuklarını esir alıp, kendi evlerinde köle olarak kullanırlardı. Ayrıca kutsal ve değerli eşyalarını da kendi ülkelerindeki tanrı tapınaklarına armağan olarak sunarlardı.

    ODATVYorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Ulusal Haber Haberleri

Başlık Tarih
 
Evde içki yapmak yasaklandı01 Ekim 2020
81 ilde HES kodu olmayan toplu taşımaya binemeyecek!30 Eylül 2020
CHP Milletvekili Çelebi'den TTB'ne Sert Tepki,"Evlatlarımızın katili Öcalan’a özgürlük isteyen,Kumpas Davalarının Müdahili"28 Eylül 2020
Hrant Dink Karabağ için ne demişti ? VİDEOLU28 Eylül 2020
Kanser Ölümlerinde Çanakkale İlk 10'da27 Eylül 2020
Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Ulusal Kanal'a özel açıklama26 Eylül 2020
FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Baş hekim de var profesör de!26 Eylül 2020
Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından Gökçeada ve Bozcaada'da Helenizme Destek Mesajı25 Eylül 2020
TR-705' Kılıçdaroğlu'na başdanışman oldu24 Eylül 2020
Türk Düşmanı Yunan Milletvekili, Dedeağaç ile Çanakkale limanları arasında sefer istedi24 Eylül 2020
İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi24 Eylül 2020
Demokrat Gazetesi Haberleri Batı Trakya Türk Basınında...23 Eylül 2020
FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var22 Eylül 2020
DEV-SOL'dan FETÖ'ye Uzanan Yol.Çanakkaleli Tamer Tabak'ın Yoldaşı ...21 Eylül 2020
Kaftancıoğlu'na tepki gösteren CHP'lileri disipline vermek isteyen kim çıktı?20 Eylül 2020
Gökçeada'da Açılan Rum Okulları, Batı Trakya'da Kapatılan Türk Okulları ....20 Eylül 2020
Çanakkaleli Baba-Kız Hukukçu Olan Çubuklu'ları Savunduğu Yavaş Kumpastan Beraat Etti18 Eylül 2020
FETÖ ÜNİVERSİTELERDE HORON TEPİYOR, YÖK TAVŞAN UYKUSUNDA HORLUYOR18 Eylül 2020
Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na: Kimin haddine!17 Eylül 2020
FETÖ'cü Kaymakamlara Operasyon Sürüyor İki Vali Yardımcısı Açığa alındı 15 Eylül 2020
Türkiye genelinde yeni virüs yasakları15 Eylül 2020
Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' demek zorunda kaldı!14 Eylül 2020
Atatürk Diyemeyen Kaftancıoğlu'na CHP'de Tepkiler Çığ Gibi13 Eylül 2020
İzolasyondan kaçana yurt şartı!11 Eylül 2020
FETÖ'nün Avukatlarına Operasyon, 60 Gözaltı 11 Eylül 2020
Tuğgeneral Sezgin Erdoğan İdlib'de şehit oldu09 Eylül 2020
FETÖ hâlâ devletin can damarlarında!'09 Eylül 2020
Tüm ülkede meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak08 Eylül 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge08 Eylül 2020
FETÖ'den Açığa Alınan Mülkü Amirler...08 Eylül 2020
Erdoğan: Toplu taşımda ayakta yolcu alınması Yasaklandı07 Eylül 2020
Gökçeadalı Fener Rum Patriği Sınırları Zorluyor07 Eylül 2020
CHP'nin 97'nci yaşını kutlayacağı etkinlik Koronavirüs gerekçesiyle iptal edildi07 Eylül 2020
Vali'den 'kaymakam operasyonu' açıklaması: Pes doğrusu07 Eylül 2020
Listede 400 dolayında mülki idare amiri Var. MİT ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyonu..07 Eylül 2020
İki kayyum kaymakam FETÖ'den açığa alındı07 Eylül 2020
Kim bu FETÖ’nün solcuları...06 Eylül 2020
Sapık Tarikat Lideri Çanakkale'de de Örgütlenmiş 04 Eylül 2020
Yunan gemisi yiyeceksiz kaldı, balıkçılar yemek taşıdı04 Eylül 2020
Lavanta Üretiminde Çanakkale İlk Beşte03 Eylül 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 İl Valiliğine düğün genelgesi02 Eylül 2020
Çanakkale'de kazananlar belli, Halkbank sınav sonuçları açıklandı02 Eylül 2020
Türkiye'de Rum Okullarına Atanan Yeni Koordinatör Giritli01 Eylül 2020
FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin 30 ilde operasyon başlatıldı01 Eylül 2020
Cihat Yaycı uyardı: Yunanistan'da hazırlık var!31 Ağustos 2020
MGM'den Çanakkale dahil 75 İlde Sarı Alarm30 Ağustos 2020
Yetki gemi komutanında: Vur emri verildi29 Ağustos 2020
Kale Grubu, kültür ve sanat hayatına yaptığı katkıları KTSM ile artırarak devam ettiriyor25 Ağustos 2020
Giresun'daki Sel Felaketinde İYİ Parti Eceabat Yöneticisinin Oğlu Uzman Çavuş Şehit Oldu23 Ağustos 2020
Çanakkaleli Gazi Üniversitesi'nin Eski Rektörü Ataması Olmayınca, Sosyal Medyada ....19 Ağustos 2020
Büyük FETÖ Operasyonu 18 Ağustos 2020
Trump-Fener Rum Patrikhanesi görüşmesinin gizli ayrıntıları17 Ağustos 2020
CHP'de 'Abdullah Gül' krizi17 Ağustos 2020
OPET BRAVO’NUN YARI DÖNEM ŞAMPİYONLARINA PLAKET17 Ağustos 2020
İstanbul-Çanakkale yolunda görülmedik yoğunluk16 Ağustos 2020
Mustafa Sarıgül de parti kuruyor!16 Ağustos 2020
Gelibolu Metropoliti; Sürmene Manastırı'nda ki Ayini Yönetti 15 Ağustos 2020
Kazdağları’ndaki ormanlık alana giriş ve çıkışlar yasaklandı15 Ağustos 2020
Kazdağlarında orman yangını15 Ağustos 2020
Haberi Gülmeden Okuyun.Midilli'de Yunan Denizaltısı Karaya Oturdu 09 Ağustos 2020
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine önemli yazı: Yeni düzenleme geldi!09 Ağustos 2020
Lübnan'da ki Patlamayı Yapan Gemi 7 Yıl Önce Çanakkale'den Çıkış Yapmış08 Ağustos 2020
Zekai Aksakallı'yı kaçırmaya çalışan darbeci albay mahkemede tehditler savurdu07 Ağustos 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere orman yangınları genelgesi07 Ağustos 2020
CHP Parti Meclisi toplanıyor07 Ağustos 2020
FETÖ Mağduru Amiral , İstihbaratın Başına Getirildi 05 Ağustos 2020
Moskova Patrikhanesi, Bartholomeos'a Yüklendi,'Tanrı Onu Cezalandırdı'05 Ağustos 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Covid-19 tedbirleri' ek genelgesi04 Ağustos 2020
CHP kurultayı sonrası fatura ağırlaşıyor! Vaka sayısı 78’e yükseldi04 Ağustos 2020
Çanakkale Savaşı’nda kullanılan hastane binası, kent müzesine dönüştürülüyor02 Ağustos 2020
73 Baro Başkanından Ortak Açıklama01 Ağustos 2020
İlginç Ziyaret, Patrik, ABD Konsolosu, Kapalı Ruhban Okulu ve Heybeliada30 Temmuz 2020
Kurban Bayramı'nda sıcaklara dikkat! Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor...30 Temmuz 2020
CHP PM'ye BYKP'den girenler ve YDK üyeleri de kesinleşti29 Temmuz 2020
Kılıçdaroğlu'nun 'A Takımı'nda 8 İsim Yerini Koruyor.29 Temmuz 2020
İşte CHP kulislerinde MYK için konuşulan isimler.Muharrem Erkek'in Yeni Görevi? 28 Temmuz 2020
Çanakkale'de otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı27 Temmuz 2020
CHP Delegasyonu Tanrıkulunu Çizdi. Listedışı Bıraktı27 Temmuz 2020
Muharrem Erkek, Yeniden CHP PM'de ....27 Temmuz 2020
Çanakkale'de ki Bazı CHP'lilere Kötü Haber. CHP YDK Seçim Sonuçları 27 Temmuz 2020
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anahtar Listesinde İki Çanakkaleli 26 Temmuz 2020
CHP kurultayında Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçiliyor... İşte adaylar26 Temmuz 2020
CHP kurultayında başvuru yapan kişi sayısı açıklandı26 Temmuz 2020
Ulusalcılar CHP PM İçin Anahtar Liste Çıkardı26 Temmuz 2020
CHP PM ve YDK Üyesi Adayık Başvuruları Bitti 26 Temmuz 2020
Kılıçdaroğlu’nun ‘anahtar listesi’ belli oldu!26 Temmuz 2020
CHP PM ve CHP YDK adayı olacaklar dikkat! İmza veren kurultay delegelerin...25 Temmuz 2020
Kılıçdaroğlu Rekor Oy İle Genel Başkan25 Temmuz 2020
CHP Heyeti Erkek Öncülüğünde Anıtkabir de25 Temmuz 2020
Patrik Haberimiz Batı Trakya Türk Basınında Yer Buldu21 Temmuz 2020
Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor18 Temmuz 2020
CHP'de liste belli oldu18 Temmuz 2020
FETÖ'cü Bir Savcı İhraç Edildi. Yetmez Ama Evet !!!17 Temmuz 2020
FETÖ'cü 26 hakim ve Savcı Görevlerinden Uzaklaştırıldı. FETÖMETRE'ye Takıldılar10 Temmuz 2020
Kuaför ve marketlerde koronavirüs önlemleri güncellendi. Müşteri ile Konuşmak Yasaklandı10 Temmuz 2020
Malkara-Çanakkale kara yoluna 40 metre genişliğinde ekolojik üst geçit10 Temmuz 2020
Amiral Cihat Yaycı İstifadan Sonra İlk Kez Konuştu...09 Temmuz 2020
Adana merkezli 4 ilde tefecilik operasyonu. Çanakkale'de Gözaltı07 Temmuz 2020
Ankara Merkezli Suç Örgütü Operasyonu Çanakkale'de Gözaltı 07 Temmuz 2020
2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Açıklama07 Temmuz 2020
Çanakkale- Sakarya seferini yapan otobüste 39.5 Ateşli Yolcu Alarm02 Temmuz 2020
Konaklama tesislerine 'sertifika' zorunluluğu02 Temmuz 2020
Gaziantep Çanakkale uçak seferleri başlıyor 01 Temmuz 2020
Sarma Sigara Yasağı Başladı01 Temmuz 2020
Flaş... Flaş... AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu koronaya yakalandı30 Haziran 2020
Prof.Dr. Karaayvaz'ın Söyleyipte Yaptıramadığı Uygulamayı, AÜ Tıp Fakültesi Yaşama Geçirdi30 Haziran 2020
Sarma sigara satışı yasaklandı mı?27 Haziran 2020
FETÖ'ye Operasyonlar Sürüyor. 18 ilde ‘kripto’ operasyonu 26 Haziran 2020
Zekeriya Öz’e “Utanmadan geziyorsun” dayağı26 Haziran 2020
Kripto FETÖ'cülerin Yeni Sendikası21 Haziran 2020
Genelkurmay İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ'cü çıktı20 Haziran 2020
Lokanta , Kafe , Restorant ve Konaklama Tesisleri Haftada İki Kez Denetlenecek18 Haziran 2020
Çanakkale Köprüsü'nün Demirlerini Üreten Firmada İşçiler Yemekten Zehirlendi18 Haziran 2020
Sınav saatlerinde sınırlı sokağa çıkma yasağı!18 Haziran 2020
Yargıtay’dan 15 Temmuz kararı 18 Haziran 2020
Kripto FETÖ'cüler Sendika Değiştiriyor17 Haziran 2020
Gökçeada'da Covid 19 Sorumlu Dimitrios Yorgio, Batı Trakya'da İse Türklere Baskılar Hız Kesmiyor17 Haziran 2020
Çanakkale Merkezli FETÖ Operasyonunda 6 Muazzaf Astsubay Gözaltında16 Haziran 2020
Nikah ve düğün salonlarında alınması gereken önlemler güncellendi16 Haziran 2020
İstanbul'un yeni emniyet müdürü 'Zafer Aktaş Çanakkaleli 16 Haziran 2020
Prof. Dr. Ercüment Ovalı’dan aşı mesajı: Kahramanlarım başardılar…16 Haziran 2020
İŞKUR 'dan Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Destekler 15 Haziran 2020
CHP Genel Merkezi’nde koronavirüs paniği13 Haziran 2020
Lokanta ve kafelerin kapanış saatlerinde düzenleme09 Haziran 2020
OGM Çanakkale Dahil 122 Personel Alacak09 Haziran 2020
Çanakkale'den Alanya'ya kadar dünyanın en uzun ‘Antik Rota Bisiklet Yolu’08 Haziran 2020
Çanakkale Dahil 13 ilde FETÖ operasyonu: 74 gözaltı08 Haziran 2020
Alternatif baro’yu TESEV’ciler önermiş07 Haziran 2020
FETÖ operasyonu: 31 gözaltı05 Haziran 2020
Kredi fırsatçıları sahnede… Bir gecede yüzde 30 zamlandı!04 Haziran 2020
'Korgeneral Zekai Aksakallı FETÖ'cülerin Hedefinde '02 Haziran 2020
DENİZ PATLICANI AVCILIĞI SONA ERDİ02 Haziran 2020
1 Haziran Genelgesi Yayımlandı 30 Mayıs 2020
1 Haziran'da Açılacak Kreşlerde ki Kurallar30 Mayıs 2020
Türkiye’den Girit’in güneyindeki 4 bölgede ‘Navtex’ ilanı30 Mayıs 2020
FETÖ'cü kriptolar hala en kritik yerdeler29 Mayıs 2020
Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Sivri'nin emir subayı Binbaşı'ya FETÖ Gözaltısı28 Mayıs 2020
3 Haziran'dan sonra seyahat yasağı bitiyor! Yeni normal nasıl olacak?27 Mayıs 2020
Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı26 Mayıs 2020
Cumhurbaşkanlığından Cihat Yaycı açıklaması23 Mayıs 2020
Esnek Çalışma İptal. 27 Mayıs'ta tam zamanlı mesai 23 Mayıs 2020
Yaycı Amiral'in Yerine Kumpas Mağduru Amiral Bağcıoğlu22 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' konulu genelge20 Mayıs 2020
İçişleri bakanlığı 4 günlük sokak kısıtlamasıyla ilgili detayları açıkladı19 Mayıs 2020
Avukatlar ayağa kalktı... TBB ve 80 ilin barosundan ortak açıklama19 Mayıs 2020
Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti. Pruvanız NETA Olsun Amiralim18 Mayıs 2020
FETÖ Hapishanelerinde Yatmış AMİRALLER Görev Başında18 Mayıs 2020
Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?18 Mayıs 2020
İki ay sonra sokağa çıktılar10 Mayıs 2020
Sağlık Bakanlığı, ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi09 Mayıs 2020
Normalleşmede tarihler belli oldu… Seyahat karnesi şart olacak!09 Mayıs 2020
81 İle Pazar Yerleri Genelgesi08 Mayıs 2020
Yasal düzenlemeyle vatandaş ilan veremeyecek07 Mayıs 2020
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayınladı06 Mayıs 2020
Çanakkale, hava kirliliğinin en yoğun olduğu iller sıralamasında 06 Mayıs 2020
Çanakkaleli Onur Doğan bugün Tayvanlı Chu En-Le06 Mayıs 2020
Maskede fiyat belirlendi06 Mayıs 2020
FETÖ operasyonlarına bayramdan sonra tam gaz devam05 Mayıs 2020
Restoranlar açılışa hazırlanıyor: Salata büfeleri kaldırıldı, masalara tuzluk dahi konmayacak05 Mayıs 2020
65 YAŞA 4 SAAT DIŞARI ÇIKMA İMKANI04 Mayıs 2020
Askerlerin Terhis Tarihi Belli Oldu04 Mayıs 2020
Erdoğan, AVM'lerin güzellik salonlarının ve berberlerin açılış tarihini açıkladı... 04 Mayıs 2020
Türkiye mutlu iller sıralamasında Çanakkale ilk 15 il içinde03 Mayıs 2020
Yunan Genelkurmay Başkanı İle Savunma Bakanına,Türk F 16'ları Süpriz Yaptı03 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığı’ndan ’31 ile giriş-çıkış’ açıklaması03 Mayıs 2020
Çevreciler Bakanlığa , Istıranca Dağlarını Sordu.Bakanlık Çanakkale Çevre Müdürlüğü'ne Yolladı02 Mayıs 2020
FETÖ’nün twitter yapılanmasına darbe.02 Mayıs 2020
İdari izinler, ne zamana kadar devam edecek?01 Mayıs 2020
Koronavirüs salgınından sonra karavan siparişleri yüzde 300 arttı01 Mayıs 2020
Şehirlerde normale dönüş kriteri Açıklandı....28 Nisan 2020
FETÖ’nün hedefindeki Türk Amiral’i o ülke ölümle tehdit ediyor27 Nisan 2020
Seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu26 Nisan 2020
11 Mayıs’a kadar durduruldu! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yeni karar26 Nisan 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları mesajı25 Nisan 2020
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme… Onlara 3 saat izin geliyor25 Nisan 2020
Türk Jetleri İlk Kez Limni Üzerinde Uçtu24 Nisan 2020
Çomü Öğrencisi Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim22 Nisan 2020
Makedonya Hükümeti Doğu Akderiz'de Doğalgaz Arayan Türk Devletini Kınadı. Türk Prof.Karara Sert Yanıt Verdi21 Nisan 2020
İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı kararı! Genelge gönderildi21 Nisan 2020
Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli olarak normalleşme gündeme gelebilir'19 Nisan 2020
Yunanistan’ı telaşlandıran eğitim: Türkler neyi deniyor?18 Nisan 2020
31 ile giriş-çıkış yasağı uzatıldı18 Nisan 2020
ABD, koronavirüsten Kasım ayında haberdar mıydı?18 Nisan 2020
FLAŞ Gelişme...F 16 Uçaklarımız ve Fırkateynlerimiz Girit'in Güneyinde Tatbikatta 18 Nisan 2020
Vergi ödemelerinde önemli karar17 Nisan 2020
Meteoroloji: Hava sıcaklığı 2-5 derece artacak17 Nisan 2020
Siyah maske kandırmacası: Ancak süs olur!16 Nisan 2020
Kumpas savcısı hakkında yeni karar15 Nisan 2020
Bülent Arınç, Mustafa Özbek’i böyle tehdit etmişti!15 Nisan 2020
Celp ve terhisler hakkında karar15 Nisan 2020
Yalan haber virüsten hızla yayılıyor 13 Nisan 2020
Mart ayında, satış şampiyonu ve zam şampiyonu ise ‘maske’ oldu. 13 Nisan 2020
Mütareke Basınına İthafen, 2018 Yılı Ölüm Oranında Çanakkale 5.Sırada11 Nisan 2020
Türkiye'nin 31 ilinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi10 Nisan 2020
Limak'tan Elektrik Faturası Açıklaması 10 Nisan 2020
İdari İzinli Yada Esnek Çalışan Memura Sokağa Çıkma Yasağı 10 Nisan 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Fener Rum Patriği ve Türkiye Musevileri Hamambaşı...09 Nisan 2020
Çanakkale'den Kea adası'na Kaçan 196 Göçmen Nea Kavala'ya Transfer Edildi09 Nisan 2020
Bayram ikramiyelerinin ödemesi ne zaman başlıyor?06 Nisan 2020
Erdoğan , Parayla Maske Satışı Artık Yasak'06 Nisan 2020
Çanakkale Dahil 21 ilde çiftçiye tohumun yüzde 75'i hibe edilecek06 Nisan 2020
E.Kurmay Albay Önsel'den 'İmroz' Tepkisi 05 Nisan 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli genelge05 Nisan 2020
Bakanlık Seyahat İzin Belgesinin Nasıl Alınacağı Açıkladı 04 Nisan 2020
SGK'dan flaş "pandemi" kararı04 Nisan 2020
KARANTİNA BÖLGELERİ DIŞINDA ELEKTRİK İŞLEMLERİNE YÖNELİK RUTİN İŞLEYİŞ DEVAM EDECEK04 Nisan 2020
30 Büyükşehir Kapatılınca, Çanakkale'nin Anadolu Bağlantısı Kalmadı 03 Nisan 2020
30 Büyükşehir Kapatıldı. Maske Takmak Zorunlu Oldu03 Nisan 2020
Bu Geceden İtibaren Bütün Yurtta 20 Yaş altına Sokağa Çıkma Yasağı 03 Nisan 2020
Sokağa Çıkma Yasağı 60 Yaşa ve 18 Yaşaltı Küçüklere Uygulanacak03 Nisan 2020
SGK Prim Ödemelerini Ertelendi03 Nisan 2020
Resmi Gazete'de yayınlandı: Salgın nedeniyle öğretmenler ek ders ücretinden yararlandırılacak03 Nisan 2020
Salgın nedeniyle araç muayene süreleri uzatıldı03 Nisan 2020
PTT şubeleri geçici olarak kapatıldı!03 Nisan 2020
Fener Rum Patrikhanesi'nden 300 Bin Tl Bağış02 Nisan 2020
Seyahat kısıtlamaları nedeniyle otobüs bileti fiyatları katlandı: Fiyatlar 500 TL'ye kadar yükseldi02 Nisan 2020
Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı02 Nisan 2020
Yeni Genelge, Birinci derece akraba olmayan kişilerle yolculuğa 'korsan taksi' muamelesi yapılacak01 Nisan 2020
Pazar yerleri için yeni tedbirler: Alanlar bariyerle kapatılacak, esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak01 Nisan 2020
Çanakkale Seramik Azərbaycan” koronavirusla mübarizəyə 15 min manat pul ayırdı31 Mart 2020
Ünlü marka bakın ne satmaya başladı31 Mart 2020
Milli Dayanışma Kampanyası31 Mart 2020
BDDK'dan kredi kartı kararı30 Mart 2020
Evde tıraş eden berbere 3 bin 150 lira ceza30 Mart 2020
Koronavirüse Çare Diye Pazarlandı; FETÖ'cü Doktorların ABİ'bi Çıktı. Savcılık Örgüt Yöneticiliğinden Dava Açtı30 Mart 2020
Salgın önlemleri kapsamında yerel marketlerin çalışma saatleri değişti29 Mart 2020
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihi belli oldu29 Mart 2020
Yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek28 Mart 2020
Soylu: Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde 14 günlük karantina uygulanacak28 Mart 2020
Yurt içi uçuşlara da sınırlama geldi28 Mart 2020
28 kahraman Türk çocuğu’ virüsün peşinde! Ergenekon’dan laboratuvara: Proje tamam28 Mart 2020
İstanbul’dan otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu28 Mart 2020
Şehirler arası seyahate kısıtlama28 Mart 2020
Sahil Kenarlarında Koşmak, Balık Tutmak, Piknik Yasaklandı27 Mart 2020
Türk F-16 Savaş Uçağı Kavala’ya Kadar Ulaştı!”26 Mart 2020
Okulların Tatili 30 Nisan'a Uzadı25 Mart 2020
Mustafa Ulaşlı, koronavirüs değil fetövirüs uzman çıktı25 Mart 2020
Resmi Gazete'de yayınlandı: Etil alkolde gümrük vergisi sıfırlandı, solunum cihazları ek vergi listesinden çıkarıldı25 Mart 2020
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YAPAN İŞYERLERİNİN SÜRE UZATIM BAŞVURULARI 2 AY ÖTELENDİ24 Mart 2020
‘Mucize doktor’u tanıyanlara sordum: Nasıl bilirdiniz?24 Mart 2020
ESNAF DESTEK PAKETİ 24 Mart 2020
Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Marketlerle İlgili Ek Genelge24 Mart 2020
Yunanistan: Midilli-Pazarkule-İpsala Sınır Kapılarını Kapattı23 Mart 2020
Huzurevlerinden koronavirüs tedbirleri: Personel yatılı ziyaret yasak23 Mart 2020
2  milyon adet hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi23 Mart 2020
Bankalar, 12:00'den sonra çalışma kararı aldı22 Mart 2020
Genelge yayımlandı. Tüm kamu kurumları esnek çalışmaya geçti22 Mart 2020
Fırsatçı HDP’li Gergerlioğlu, Sağlık Bakanı ile görüştü FETÖ’ten ihraç edilenlerin iadesini istedi22 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı’ndan Yeni Genelge21 Mart 2020
Hangi milletvekilleri sokağa çıkamayacak... İşte meclisin yaş grafiği21 Mart 2020

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Ekonomi | Künye
CH
google-site-verification: google0fa1451ccc38a863.html