Anasayfa > ÜNİVERSİTE > Haber Detay
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilan
ÜNİVERSİTE - 15 Haziran 2022

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,
belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
1. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, Doçentlik Belgelerini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.
2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.
3. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
5. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
6. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
İLAN
NO
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
1 İŞLETME SAYISAL YÖNTEMLER - 1 1 Nicel karar yöntemleri bilim alanında Doçentliğe sahip olmak, poisson regresyon modelleri, bulanık kümeleme analizi ve loglineer model konularında çalışmalar yapmış olmak.
2 ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
ULUS. İLİŞK. VE
AVRUPA BİRLİĞİ
- 1 1 Doğu Asya, Çin Dış Politikası ve Çin-ABD İlişkileri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
3 SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK EKONOMİSİ 1 - - Sağlık turizmi, sağlık hizmetlerinde mali sürdürülebilirlik ve kamu-
özel sektör ortaklıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
4 SU ÜRÜNLERİ AVL.VE İŞL.TEK. AVLAMA
TEKNOLOJİSİ
- 1 2 Su Ürünleri bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Deniz Balıkları ve Omurgasızlarına Yönelik Büyüme ve Üreme Biyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
5 SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ DENİZ BİYOLOJİSİ 1 - - Su Ürünleri bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kıkırdaklı Balıkların Biyolojisi, Stok Durumları ve Ekolojisi konularında
çalışmalar yapmış olmak
6 SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ İÇ SULAR BİYOLOJİSİ 1 - - Su Ürünleri bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Tatlısu Gastropodlarının Taksonomisi, Ekolojisi ve Ekolojik İndeksler konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
7 EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROG. VE ÖĞRETİM - 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak. Vatandaşlık eğitimi, toplumsal değişim, değerler eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
8 EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ 1 - - İlgili alanda Doçentliğini almış olmak. Öğretimsel denetim ve öğretmen eğitiminde koçluk uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
9 GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
MÜZİK EĞİTİMİ 1 - - İlgili alanda Doçentliğini almış olmak. Flüt eğitimi ve özel gereksinimli çocuklar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
10 MATEMATİK VE FEN BİL. EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ - 1 3 Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Bilimin
doğası ve özdüzenleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
11 MATEMATİK VE FEN BİL. EĞİTİMİ KİMYA EĞİTİMİ - 1 2 Fen eğitiminde bilgisayar destekli öğrenme ve atmosfer ile ilgili çevre problemleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
12 TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ - 1 2 İlkokul sosyal duygusal öğrenme programları ve sınıf eğitimi alanında bilişsel esneklik konularında çalışmalar yapmış olmak.
13 TEMEL EĞİTİM OKULÖNCESİ EĞİTİMİ - 1 2 Okul öncesi eğitiminde öğretim materyalleri, orman okulu uygulamaları ve öğrenci projeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
14 TÜRKÇE VE
SOSYAL BİL. EĞİTİMİ
COĞRAFYA EĞİTİMİ - 1 1 Mineroloji-petrografi ve İHA destekli jeomorfoloji alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
15 TÜRKÇE VE SOSYAL BİL. EĞİTİMİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ - 1 1 Türk Halk Bilimi alanında Doçentliğini almış olmak. Halk kültürü, sinema-folklor ilişkisi ve göç-kültür etkileşimi üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
16 TÜRKÇE VE SOSYAL BİL. EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ - 1 1 Türkçe Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Materyal Tasarımı, Eğitsel Ajan, Dijital Okuma ve Dijital Yazma konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
17 ARKEOLOJİ KLASİK ARKEOLOJİ 1 - - Roma Arkeolojisi ve Heykeltraşlığı üzerine çalışmalar yürütmüş
olmak.
18 COĞRAFYA FİZİKİ COĞRAFYA - 1 1 Fiziki Coğrafya bilim dalında doçentliğini almış olmak. Kuraklık ve
yağış değişkenliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
19 FİZİK GENEL FİZİK - 1 1 Doçentlik ünvanını Fizik alanında almış olmak. Zonklayan yıldızların atmosfer parametrelerinin ve kimyasal element bolluklarının belirlenmesi üzerine tayfsal çalışmalar yapmış olmak.
20 FİZİK KATIHAL FİZİĞİ 1 - - Sinyal analiz yöntemlerinin optik uygulamaları ve nanotel yapılar üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
21 KİMYA ORGANİK KİMYA - 1 2 Doçentlik ünvanını Kimya-Organik Kimya alanında almış olmak. İlaç etken madde sentezi, biyolojik uygulamaları üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
22 MATEMATİK MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİKLOJİK - 1 1 Esnek topoloji ve görüntü işleme üzerine matematiksel temellendirme; esnek, sezgisel bulanık ve aralık değerli küme/matris temelli yapıların işası; esnek karar verme metodlarının yapılandırılması ve bilgisayar, sağlık, sosyal ve beşeri bilimlere uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
23 PSİKOLOJİ SOSYAL PSİKOLOJİ - 1 3 Doçentlik ünvanını Sosyal Psikoloji alanında almış olmak. Kişilik psikolojisi ve çevre davranışı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İLAN
Yukarı