Anasayfa > KENT YAŞAM > Haber Detay
Kepez Belediyesi Halk dansları festivali organizasyon hizmeti ihalesi
KENT YAŞAM - 16 Haziran 2022

Kepez Belediyesi Halk dansları festivali organizasyon hizmeti ihalesi

Kepez Belediyesi Halk dansları festivali organizasyon hizmeti ihalesi
HALK DANSLARI FESTİVALİ ORGANİZASYON HİZMET ALIMI
KEPEZ BELEDİYESİ
HALK DANSLARI FESTİVALİ ORGANİZASYON HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/615513
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURIYET MH. SAHİLYOLU CAD 2 A BLOK KEPEZ MERKEZ ÇANAKKALE 17110 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862635013 - 2862636264
c) Elektronik Posta Adresi : muhasebe@kepez.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 KALEM ORGANİZASYON HİZMETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KEPEZ BELDESİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.07.2022, işin bitiş tarihi 18.07.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KEPEZ BELEDİYESİ SAHİL YOLU CAD.NO:2 KEPEZ-ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 27.06.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
Yukarı

Sayfayı Paylaş