Anasayfa > KENT YAŞAM > Haber Detay
ÇOMÜ Diş Hastanesi: 127 kalem diş sarf malzeme satın alacak
KENT YAŞAM - 16 Haziran 2022

ÇOMÜ Diş Hastanesi: 127 kalem diş sarf malzeme satın alacak

ÇOMÜ Diş Hastanesi: 127 kalem diş sarf malzeme satın alacak
127 KALEM SARF MALZEME
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

127 Kalem Sarf Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İKN : 2022/566305
 
1-İdarenin
a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Cumhuriyet Mh. Sahil Yolu Caddesi 5 17100 Kepez ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2862633533 - 2862633610
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 127 Kalem Sarf Malzeme
b) Niteliği, türü ve miktarı : 127 Kalem Diş Sarf Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 1 takvim günü sonra işe başlanacak olup, 30 (Otuz) takvim günü içerisinde tüm malzeme tek parti halinde mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi deposuna Yüklenici tarafından teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir. Malların deponun içine kadar taşınması firmanın sorumluluğundadır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan 1 takvim günü sonra işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.06.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Yukarı

Sayfayı Paylaş