Anasayfa > Çanakkale Haberleri > Haber Detay
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programını İlan Etti
Çanakkale Haberleri - 27 Haziran 2022

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programını İlan Etti

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programını İlan Etti
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 24.06.2022 tarihi itibarıyla toplam 2.000.000 TL bütçeli 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programını ilan etmiş bulunmaktadır.
Güney Marmara Bölge Planına ve İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm sonuç odaklı programına uygun olarak hazırlanan Fizibilite Desteği Programına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Programın Amacı
TR22 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesidir. 
Programın Öncelikleri
2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında aşağıdaki önceliklere uygun fizibilite tekliflerine destek sağlanacaktır:
  1. Bölgede kurulu OSB’lerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, rekabet gücünün ve verimliliğin artırılması için gerekli altyapı yatırımları ve kolaylaştırıcı ortam uygulamalarının yaygınlaşması
  2. Bölgedeki belediyelerin katı atık, su, atık su, sokak aydınlatması, enerji tedariki, ulaşım gibi sorunlarına yeşil çözümler sunmasına yönelik uygulamalarının yaygınlaşması
  3. Kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun azaltılması, doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması ve döngüsel ekonomiye yönelik yatırımların yaygınlaşması
Destek Tutarı
Bu program çerçevesinde belirtilen öncelikler kapsamında aşağıdaki tutarlar kadar destek sağlanacaktır:
Asgari tutar: 50.000 TL
Azami tutar: 300.000 TL
Destek Oranı
Bir fizibilite teklifinin toplam uygun maliyetinin en az %25’i en fazla ise %90’ı desteklenecektir.
Kimler Başvurabilir?
  • Kamu Kurumları
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
  • Bölgeler – Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)
  • Özel Sektöre Yönelik Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları
Başvuru Süresi
Fizibilite desteği bir proje teklif çağrısı değildir.  Bu nedenle, fizibilite destek talepleri Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde teknik ve mali açıdan değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular destek kararı için ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme alınarak onaylanmak üzere yönetim kuruluna sunulacaktır.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun vereceği destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan toplam destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların çevrimiçi alınması için son tarih olarak 27/10/2022 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri önerilir.
Destek Süresi
Program kapsamında finanse edilen teklifler için uygulama süresi azami 12 (on iki) aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.
Başvuru Süreci
Programa yapılacak başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanacak olup, başvuru formu ve ekleri ile destekleyici belgeler başvuru aşamasında Ajansa matbu olarak sunulmayacaktır.
Başvurular, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ adresine girilerek KAYS başvuru modülünden yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen proje taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.
Yukarı

Sayfayı Paylaş