Anasayfa > KENT YAŞAM > Haber Detay
Kalafat Köyü'nde avlulu kargir ev satılık
KENT YAŞAM - 29 Haziran 2022

Kalafat Köyü'nde avlulu kargir ev satılık

Kalafat Köyü'nde avlulu kargir ev satılık
T.C.
ÇANAKKALE
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/69 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Özellikleri Çanakkale Merkez Kalafat Köyü Köyiçi mevkiinde kain tapuda Parsel:70'de kayıtlı 1.029,00 m2 yüzölçümünde köy merkezinde köyün altyapı ve ulaşım hizmetlerinden faydalanır durumda üzerinde tek katlı 3 oda, salon, mutfaktan ibaret soba ile ısıtmalı mesken ile iki adet depo-müştemilat kullanımındaki yapıdan ibaret avlulu kargir ev ahır ve samanlık vasfındaki taşınmaz.
İmar Durumu Troya tarihi milli parkı uzun devreli gelişme revizyon planı içerisinde yerleşim alanı gösteriminde kaldığı, plan notlarında 4.4.3.1 maddeleri geçerli olduğu izil özel idaresince bildirilmiş detaylı bilgi dosyada mevcut yazıda olduğu gibidir.
Kıymeti 438.213,50 TL
KDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.
1. Satış Günü 08/08/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü 02/09/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Yeni Adalet sarayı zemin kat AZ-026 nolu icra daireleri ihale ve satış odası Çanakkale

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Teminatın esatis.uyap.gov.tr üzerinden veya T. Vakıflar Bankası Çanakkale Şubesindeki TR910001500158007300796036 ıban nolu hesabına dosya numarası ve ihale katılımcısının adı-soyadı ile TC kimlik numarası yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi ile ihaleye katılım sağlanabilecektir. Nakit teminat ile ihaleye katılım talepleri kabul edilmeyecektir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
Yukarı

Sayfayı Paylaş