Anasayfa > KENT YAŞAM > Haber Detay
Çanakkale Gençlik spor Müdürlüğü Tiyatro Gösterimi İçin İhaleye Çıktı
KENT YAŞAM - 29 Haziran 2022

Çanakkale Gençlik spor Müdürlüğü Tiyatro Gösterimi İçin İhaleye Çıktı

Çanakkale Gençlik spor Müdürlüğü Tiyatro Gösterimi İçin İhaleye Çıktı
ÇANAKKALE MİLLİ MÜCADELE KAMPI TİYATRO GÖSTERİMİ HİZMET ALIMI
ÇANAKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale Milli Mücadele Kampı Tiyatro Gösterimi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İKN : 2022/653937
 
1-İdarenin
a) Adı : ÇANAKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İSMETPAŞA MAH. STADYUM CAD. NO:15 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2862171557 - 2862176027
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Çanakkale Milli Mücadele Kampı Tiyatro Gösterimi Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Tiyatro Gösterimi 24 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çanakkale ili Eceabat İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 20.07.2022, işin bitiş tarihi 28.11.2022
d) İşe başlama tarihi : 20.07.2022

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.07.2022 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 18 Mart Spor Kompleksi 17100 Çanakkale

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
Yukarı

Sayfayı Paylaş