Anasayfa > İLÇELER > Haber Detay
GELİBOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AKARYAKIT MAL ALIMI YAPILACAK
İLÇELER - 03 Temmuz 2022

GELİBOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AKARYAKIT MAL ALIMI YAPILACAK

GELİBOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AKARYAKIT MAL ALIMI YAPILACAK
Akaryakıt Mal Alımı; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
a) Adresi                                  :   
       Camiikebir Mahallesi Eski Hükümet Cad. No:1 17500 Gelibolu
b) Telefon ve faks numarası        :           2865661001 - 2865662825
c) Elektronik Posta Adresi         :           bilgi@gelibolubel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi          :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 100000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN 3000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: : Pompa başında Belediyemiz araçlarına teslimat yapılacaktır. Gerekli durumlarda aracın istasyona gelmesinin mümkün olmadığı durumlarda akaryakıt tankeri ile idareye teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip yıl sonuna kadar.
     
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gelibolu Belediyesi toplantı salonu. Camiikebir Mahallesi Eski Hükümet Cad. No:1 17500 Gelibolu / Çanakkale
b) Tarihi ve saati : 26.07.2022 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) İSTEKLİ BİR ''AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU'' İSE ; ENERJİ PİYASASI DENETLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ,
B) İSTEKLİ BİR '' AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU BAYİSİ'' İSE TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ '' AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
C) İSTEKLİYE ENERJİ PİYASASI DENETLEME KURUMU TARAFINDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİ
D) İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞYERİ AÇMA VE İZİN BELGESİNİ TEKLİF SUNACAK İSTEKLİLER YUKARIDAKİ  BELGELERİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Yukarı

Sayfayı Paylaş